Samling för skolan. SOU 2016:38. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet : Delbetänkande från 2015-års skolkommision PDF

Skopia.it Samling för skolan. SOU 2016:38. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet : Delbetänkande från 2015-års skolkommision Image
BESKRIVNING
Innehåller en analys av orsakerna till de fallande kunskapsresultaten, en aktuell problembild, förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. De ökade resultatskillnaderna mellan skolor, som beror på att elever med likartad familjebakgrund i högre utsträckning än tidigare tenderar att samlas i samma skolor, är också mycket oroande. Vidare måste arbetsmiljön för elever och lärare förbättras liksom även tryggheten och studieron för eleverna. Kommissionen bedömer att det främst är på systemnivå som svagheterna i svensk skola återfinns och där utvecklingsområden behöver identifieras och preciseras. Man har identifierat följande väsentliga systemsvagheter i det svenska skolsystemet: sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många skolhuvudmänoklara ansvarsförhållandenbrister i resursfördelningbrister i resultatinformation som försvårar kvalitetsarbetetotillräcklig kompetensförsörjningotillräckliga förutsättningar till professionsutvecklingsplittrad och över tid oenig nationell styrning av skolan, t.ex. genom en stor mängd statsbidrag. Kommissionens strategi syftar till: att stärka styrning, stöd och närvaro från statens sida på olika nivåer i skolsystemet i syfte att stärka huvudmännen i skoluppdraget involvera och stärka de professionellt verksammastärka insikten om utbildningens betydelse och tilliten till skolan hos en bred allmänhetsäkra långsiktighet, konsekvens och uthållighet i den nationella skolpolitiken. Särskild utredare: Anna Ekström.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,10 MB

FILNAMN: Samling för skolan. SOU 2016:38. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet : Delbetänkande från 2015-års skolkommision.pdf

ISBN: 9789138244517

UTGIVNINGSDATUM: 2016-05-10

Vill du läsa Samling för skolan. SOU 2016:38. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet : Delbetänkande från 2015-års skolkommision pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. Att läsa Samling för skolan. SOU 2016:38. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet : Delbetänkande från 2015-års skolkommision online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Dokument & lagar - Riksdagen

Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35 av 2015 års skolkommission. Skolkommissionen har haft till uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). I delbetänkandet redovisade kommissionen bland annat förslag

Samling för skolan. SOU 2016:38. Nationella målsättningar ...

Skolkommissionen har till uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). I delbetänkandet redovisade kommissionen bland annat förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden (SOU 2016:38).

Skriv din egen låttext : kom igång och skriv!
Basfärdigheter i algebra - En förberedelse till högskolestudier i matematik
Det märkvärdiga mellantinget : jordbrukares sociala status i omvandling 1780-1900
Som om du inte fanns
Handledning till Konfabibeln
Älskade
Staden & staden
Nivå 1000
Från kust till kust
Handelsmannens son
Fokus och bakgrund
Hot cuisine
Fysträning för hundar : Fart, styrka och samarbete
Grön infrastruktur i urbana miljöer