Moderatorns guide till lyckade möten och events - till smarta beställare PDF

Skopia.it Moderatorns guide till lyckade möten och events - till smarta beställare Image
BESKRIVNING
Det arrangeras tusentals möten och evenemang i Sverige varje år. I bästa fall är de väl genomförda, tankeväckande och spännande, i sämsta fall är de ineffektiva och ett slöseri med tid både för arrangör och publik.Den här boken är till för den beställare eller arrangör som vill se till att det anordnade mötet blir professionellt genomfört och att det når de mål man har satt upp.De erfarna mötesledarna Åsa Julin och Marianne Olsson har hundratals evenemang bakom sig som moderatorer och rådgivare i planeringsprocessen och delar här sina bästa tips för att skapa ett professionellt och kostnadseffektivt arrangemang. Boken är en handfast guide som fungerar som en vägledning under hela processen, från uppstartsmöte till utvärdering. Genom att dela vår gemensamma kunskap och erfarenhet hoppas vi bidra till fler framgångsrika möten som möter både publikens och arrangörens förväntningar. Den främsta drivkraften i vårt engagemang är att vi verkligen tror på mötets kraft och genomslag, säger författarna Marianne Olsson och Åsa Julin. Ta del av våra framgångsfaktorer: 1.Syfte och mål med mötet tydligt identifierat 2.Identifiera din målgrupp under mötet och utanför3.Planera, planera, planera 4.Håll mötets innehåll relevant och avgränsat 5.Anpassa innehåll till publiken6.Anlita professionell moderator 7.Kommunicera internt och externt - före, under och efter 8.Ordning och reda, inför och under genomförandet 9.Efter mötet: Mät och följ upp resultaten! 10.Summera lärdomar och sätt ny agenda för nästa möte Kunderna delar sina bästa tips Linda Lagerdahl, programchef, Business Arena Det viktigaste är att tydligt kunna beskriva syftet med arrangemanget. Vad vill vi uppnå? Jenny Sköld, kommunikationsstrateg, Lidingö stad Det absolut viktigaste är att vara noggrann med planeringen, oförberedda möten blir sällan bra. Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Man måste vara noggrann med detaljer, från intro till avslutning. Ett seminarium eller möte är en helhetsupplevelse. Alla pusselbitar är viktiga. Mer om författarna Åsa Julin och Marianne Olsson är båda erfarna mötesledare inom näringsliv och offentlig sektor med goda referenser bland namnkunniga beställare. Åsa är journalist med bakgrund på TV4, SVT och Sveriges Radio, numera verksam i eget bolag som moderator och tv-journalist. Marianne är strategikonsult i eget företag sedan millennieskiftet, och fungerar ofta både som moderator och strategiskt bollplank för ett företags varumärke som helhet samt för att säkerställa att evenemanget integreras i ett återkommande kommunikations- och budskapsarbete. Mer om oss:www.julinmedia.com ochwww.konsultboken.se.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,68 MB

FILNAMN: Moderatorns guide till lyckade möten och events - till smarta beställare.pdf

ISBN: 9789198539585

UTGIVNINGSDATUM: 2019-10-02

Moderatorns guide till lyckade möten och events - till smarta beställare är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Marianne Olsson,Åsa Julin. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Moderatorns guide till lyckade möten och events - till smarta beställare online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

E-böcker / Media & kommunikation

Moderatorns guide till lyckade möten och events - till smarta beställare. ... Den här boken är till för den beställare eller arrangör som vill se till att det anordnade mötet blir professionellt genomfört och att det når de mål man har satt upp.De erfarna mötesledarna Åsa ... Boken är en handfast guide som fungerar som en ...

E-böcker / Språk & ordböcker

Moderatorns guide till lyckade möten och events - till smarta beställare. ... Kreativitet är en väg till roligare och smartare arbete. Med den här boken lär du dig bli bättre på att hålla i kreativa möten och få fart på nya tankar och idéer.

Rans magiska värld 1
Känslornas koreografi : reflektioner kring känsla och förståelse i kulturforskning
Sandskär i mitt hjärta : sommarliv i skärgården - förr och nu
Åtta steg bakom
Berättelsen om O
Avsked från världen : dikter
Älskarinnorna
Bränd mark
Gotlands konsthistoria
Var Mao verkligen ett monster? : det akademiska svaret till Chang och Hallidays Mao Den sanna historien