Affekter, relationer, operationer - grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala PDF

Skopia.it Affekter, relationer, operationer - grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala Image
BESKRIVNING
Jag vill varmt rekommendera denna bok till alla som har intresse för psykologi. [] Boken är tätt kondenserad och fullmatad med associationer och information. [] Intellektuellt kurage är också en nödvändig dygd. Den som följer författarens argumentation i beskrivningen av Homo psychicus kommer obönhörligen att få se sina invanda uppfattningar om människans psykologi utmanas och förändras. [- - -] Syftet med projektet om Homo psychicus är att ge en helhetsbild av människan som psykisk varelse. Det är inte många som skulle våga sig på en sådan uppgift och än färre som skulle klara av att ro det i land. För första gången, mig veterligen, har någon lyckats ge en vetenskapligt hållbar och konsekvent beskrivning där människan hänger samman, från neurologi till psykologi. Nyckeln till att öppna dessa nya perspektiv har författaren funnit i den moderna affektteorin. Ett mycket välbehövligt banbrytande arbete, hittills endast tillgängligt på svenska språket. Mats Nilsson, Leg psykolog och psykoterapeut, specialiserad inom klinisk psykologi"För att sammanfatta ansatsen i boken, som författaren kallar Homo psychicus grundläggande infrastruktur, gäller att utan näring från affekterna går den operativa kognitionen på tomgång. Förvåning är ett grundelement i den medfödda motivationsordningen i affektsystemet och förväntan, antingen som förekunskap [...] eller efterkunskap [...], grundelement i det medfödda operationssystemet. Med ett i mitt tycke intressant modellbygge om Homo psychicus, är det naturligt att författaren är kritisk till delar av den kognitiva beteendeterapin (KBT), med behandlingsperspektivet uppifrån-och-ner och felinlärning. Psykodynamisk terapi (PDT) har istället behandlingsperspektivet nerifrån-och-upp och inre psykiska konflikter. Författaren ställer frågan om skillnaden i de båda behandlingsperspektiven resulterar i två helt olika behandlingsideal nämligen bota för PDT och bättring för KBT."Staffan Stålfors, Psykoterapi, Nr. 3, 2014"I denna bok liksom i de tidigare utgår Alf Nilsson från Charles Darwins uppslag om de biologiska affekterna som medfödda. Till det kommer att det nyfödda barnet är utrustat med en vittomfattande uppsättning av reflexer. Men utan drifter överlever inget nyfött barn, de är nödvändiga för de motiverande och kommunikativa affekterna liksom för de operativa reflexernas utveckling, till människan som både känslovarelse och kognitiv varelse Alf Nilsson förklarar också i denna femte bok varför han valt att skriva dessa böcker om Homo psychicus på svenska och inte på engelska... Svaret är hans eget djupa förhållande till språket...: Från tidig ålder blev jag ingjuten i svenskan, liksom svenskan kom att gjuta in mig i livet och världen, med svenska språket som kom att bli en del av mig som sammanhållen helhet." Psykologtidningen, Nr. 6, 20"I den här femte boken om Homo psychicus framhärdar jag i Charles Darwins uppslag om de biologiska affekterna som medfödda. Till det kommer att det nyfödda barnet är utrustat med en vittomfattande uppsättning av reflexer. Men utan drifter överlever inget nyfött barn. Drifterna är ett nödvändigt villkor för de motiverande och kommunikativa affekternas samt de operativa reflexernas utveckling, till Homo psychicus som både känslo- och kognitiv varelse. Med detta är den minsta icke reducerbara gemensamma nämnaren för samtliga fem böcker angiven. Sålunda kan man läsa den här boken som ett fortsatt räddningsarbete av med en benämning redan 1967 som programförklaring i en roman av författaren människan som sensulektuell varelse. Jag har under åren sedan den första boken gavs ut, fått frågor om varför böckerna inte är skrivna på engelska, språket för internationell vetenskaplig kommunikation och mitt andra språk. Jag har undvikit att svara på frågan. I den här sista boken på svenska om Homo psychicus kan jag utan vidare erkänna att det handlar om mitt djupa förhållande till språket. Från tid

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,18 MB

FILNAMN: Affekter, relationer, operationer - grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala.pdf

ISBN: 9789187483066

UTGIVNINGSDATUM: 2014-09-22

Vill du läsa Affekter, relationer, operationer - grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Alf Nilsson. Att läsa Affekter, relationer, operationer - grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

handla-digitalt - Shopello

Här har vi samlat alla böcker vi har inom psykologi. Hos oss på Ordochbok.se hittar du kurslitteratur för studenter på gymnasiet och högskolan. | Binding type: Häftad

Affekter, relationer, operationer - grunden för Homo ...

Homo psychicus som enfald kontra tvåfald mot mångfald - Det analoga och det digitala som färdriktning mot en människoteori, är den fjärde boken på detta övergripande tema.

Miljardmakarna : flyktingarna som byggde ett affärsimperium
Släktlös
Att vara jordad : den viktigaste upptäckten för vår hälsa någonsin!
Hoppa in i böckernas värld! : om läsinlärning, lässtimulans och lästräning för barn och ungdomar
Botaniska strövtåg
Särskild utbildning för vuxna
Diabeteskoden : Att förebygga och bota typ 2-diabetes naturligt
Faktiskt Vi gör serier
Reportage : att få fakta att dansa
Hushållsbok för Stensböle gård : recept, råd och huskurer från 1700-talet
Stjärnorna sitter i min hand
Den mörkaste hemligheten
Alice B. Toklas självbiografi
En skärva hopp