Man, en och du PDF

Skopia.it Man, en och du Image
BESKRIVNING
När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och det används inte bara för att syfta på människor i allmänhet, utan också för att hänvisa till personer tillhörande en viss grupp eller av talaren i yttranden om sig själv. Men man är inte det enda generiska pronomenet i svenska. Också en och du kan användas på liknande sätt. Förutom liknande användningsområden har dessa tre ord dessutom ytterligare en sak gemensamt: de härstammar alla från andra typer av ord, nämligen från ett substantiv (man), ett räkneord (en) respektive ett personligt pronomen (du). Så hur började de tre orden användas generiskt? Den här avhandlingen försöker ge ett svar på den frågan utifrån en undersökning av exempel på orden i texter från ca 1225 till nutid. Genom en kartläggning av i vilka kontexter man, en och du förekommer under denna period omfattande närmare 800 år beskrivs både hur de tre orden har utvecklats och vilka skillnader och likheter det finns mellan de olika förändringar de har genomgått. Dessutom relateras skeendet till liknande utvecklingar i andra språk. Ett intressant resultat av undersökningen är slutsatsen att såväl man och en som du över tid har kommit att förknippas allt mer med talarens egna erfarenheter och synsätt. Därmed börjar orden kunna användas i kontexter i vilka de liknar det personliga pronomenet jag. En sådan förändring har också konstaterats för motsvarande pronomen i andra språk, vilket innebär att vi kan ha att göra med en universell tendens i utvecklingen av generiska pronomen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,91 MB

FILNAMN: Man, en och du.pdf

ISBN: 9789188473448

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-12

Vill du läsa Man, en och du pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Sanna Skärlund. Att läsa Man, en och du online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Coronaviruset: Så ska du agera - ålder för ålder

Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport.

God man | Helsingborg.se

Så använder du SpeediCath® Flex - rullstolsburen man. Så här RIKar du dig som rullstolsburen man med SpeediCath® Flex. En kateter med ett torrt skyddshölje som gör det möjligt att föra in katetern utan att behöva röra vid själva katetern och klar för användning direkt.

Bloggrecept för matglada : de bästa recepten från Torbjörns Tips
En ring av järn
Basnyckeltal : för bättre analys och effektivare ekonomistyrning - Svensk redovisning
Min plats i Skåne : Skånska profiler om sina favoritplatser
Sländan och draken
Verklighet i ljus och mörker
Ägget
Konsten att fylla ett vattenglas
I arbetslivet (CD + bok)
Spår i sanden
Hälge. Stora boken om viltvård
Lean in : kvinnor, karriär och viljan att satsa