Renässans för socialpedagogik? - En bok om socialpedagogisk bildning PDF

Skopia.it Renässans för socialpedagogik? - En bok om socialpedagogisk bildning Image
BESKRIVNING
I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar. Socialpedagogiken och socialpedagogerna verkar i ett samhälle som är statt i förändring. Det gör att socialpedagoger i allt högre utsträckning än förr möter grupper av människor som befinner sig på andra samhällsarenor och i förändrade livssituationer. Detta ger upphov till och ett behov av att beskriva och förstå socialpedagogik på ett förändrat och fördjupat sätt. En ambition med boken är att skapa en förståelse för socialpedagogik och dess kopplingar till människors lärande. Detta sätt att tänka kring socialpedagogik ger en bra grund för den som vill utveckla ett socialpedagogiskt tänkande och förhållningssätt. Boken lyfter fram det socialpedagogiska perspektivets styrkor i dagens och morgondagens välfärdsarbete och ger en ram för det som benämns socialpedagogisk bildning. Boken vänder sig i första hand till studerande på socialpedagogiska högskoleutbildningar, men även till studenter på socionomprogram och lärarprogram. Boken kan med fördel läsas på avancerad nivå och forskarnivå, men även av studenter på grundnivå.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,64 MB

FILNAMN: Renässans för socialpedagogik? - En bok om socialpedagogisk bildning.pdf

ISBN: 9789144117157

UTGIVNINGSDATUM: 2019-11-07

Vill du läsa Renässans för socialpedagogik? - En bok om socialpedagogisk bildning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Elisabet Cedersund,Lisbeth Eriksson,Bibbi Ringsby Jansson,Lars Svensson. Att läsa Renässans för socialpedagogik? - En bok om socialpedagogisk bildning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Östergötland | Forsa

Renässans för socialpedagogik? : en bok om socialpedagogisk bildning. I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historis...

Högskolan Väst - Bokrelease - Renässans för socialpedagogik

De huvudsakliga målgrupperna för boken är: ... En socialpedagogisk företrädarroll ..... 126 Avslutande diskussion ... talar om socialpedagogiska redskap, målgrupper, arenor, roller och kompetenser (Madsen 1993; 2006). Socialpedagogiken vilar på en lång tradition.

Jungfrudansen
Karl Axel Pehrson, född 1921: konstens baron Münchhausen
En oväntad dejt
Compassioneffekten
På guldfiskens rygg
Swing time
Tid för Odd
Skydda din hjärna : om tarmbakteriernas förmåga att läka och skydda din hjä
Självinsikt : nyckeln till att utveckla dig själv och andra
Lewispjäserna
Född av vatten och ande