Symtom, diagnos, terapi PDF

Skopia.it Symtom, diagnos, terapi Image
BESKRIVNING
En stor del av den akuta sjukvården handläggs utanför sjukhusen. Sjukvårdsupplysningen och distriktssköterskor hänvisar flertalet oklara och misstänkt allvarligare akutfall till hälsocentralen. Andra hänvisas till egenvård eller mer eller mindre akut sjukhuskontakt. Därtill söker många patienter direkt till hälsocentral. En liten andel av dessa patienter är så uppenbart svårt sjuka, att deras akuta remittering till sjukhus är given. I de flesta fall är dock situationen betydligt svårare att handlägga. Varje dags tjänstgöring vid hälsocentral eller akutmottagning kräver hundratals bedömningar och beslut. Patienterna strömmar in utan diagnostiska etiketter och antalet möjliga orsaker är mycket stort. Processen från symtom, via diagnos, till åtgärd måste ofta genomföras vid det aktuella kontakttillfället, under stark tidspress. Det är precis i denna kritiska beslutssituation som denna bok vill utgöra ett användbart stöd. Den möjliggör att, på ett fåtal minuter, erinra om vad som är vanligt, vad som är viktigt och vad som är försåtligt. Den ger stöd i den primära differentialdiagnostiken i ett osorterat patientklientel, och även förslag på konkret handläggning. Symtom - Diagnos - Terapi är en genomgripande omarbetning av en symtombaserad handbok som författarna skrev som unga läkare 1985. Boken som helhet har granskats och kompletterats av en erfaren specialist i allmänmedicin. Den primära målgruppen är läkare verksamma inom öppen akutsjukvård. Den är av värde även för andra yrkeskategorier inom detta verksamhetsområde och för studerande på läkarutbildningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,95 MB

FILNAMN: Symtom, diagnos, terapi.pdf

ISBN: 9789144029450

UTGIVNINGSDATUM: 2014-11-25

Vill du läsa Symtom, diagnos, terapi pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Richard Levi,Jan Zetterström,Christer Olofsson. Att läsa Symtom, diagnos, terapi online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) - Fysioterapeuterna

Välkommen till sektionen för Mekanisk Diagnostik och Terapi Vad är McKenzie eller MDT? MDT handlar om att med repetitiva rörelser identifiera, klassificera och behandla problem från rygg, nacke, leder och lednära strukturer.

Symtom, diagnos, terapi - DIVA

Symtom Diagnos Terapi . 418 kr. 443 kr inkl. moms. Köp. Skickas följande arbetsdag. Om produkten; Innehåll; Prova; Dela; Omdömen; Symtom Diagnos Terapi. Provläs. Du kan naturligtvis alltid kontakta vår kundservice om du önskar ytterligare information eller har frågor om denna produkt. Författare:

Den yttersta rättvisan
Tala svenska direkt Läshäfte 4 Saids bok
Låt mig vara
Magic! 4 - Digitalt klasspaket
Statskyrka eller Fri kyrka?
Morden på Mörkö
Lust och lidande : noveller
Driven av kärlek
Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan : Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen
Magin
Uppkopplad
Lyckans tärning: en familjeroman om ätterna Brahe och Sparre 1574-1584
Mörk jord
Dissoi logoi : motsatta uppfattningar
Svek
Vem kan man lita på? : den globala övervakningens framväxt
Samlade skrifter. D. 7, Brev, skrivelser m.m.
Porslinsfasaderna