Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning PDF

Skopia.it Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning Image
BESKRIVNING
Satsningar på arbetslag görs i snart sagt varje skola, och i läroplane n uppmanas till samverkan mellan lärare och mellan lärare och annan sk olpersonal. Samtidigt upplever många som arbetar i skolan att samverka n är krävande och att arbetslag inte i sig kan ses som något enbart po sitivt. Syftet med den här boken är att belysa hur samarbete och verks amhet organiseras i skolan och vilken betydelse detta har för personal ens lärande och vardagliga kompetensutveckling. Ofta handlar böcker om skola och pedagogik om ideala modeller av skolans verksamhet, som säl lan motsvarar den vardag skolpersonalen dagligen möter. Författarna vi ll här istället lyfta fram lärares, fritidspedagogers och förskollärar es vardagsverklighet för att därigenom närmare kunna undersöka skolan som arbetsplats. Med utgångspunkt i resultat från ett flerårigt forskn ingsprojekt behandlas i boken bland annat frågor om arbetslagens kolle ktiva lärande och om möjligheter och svårigheter med att organisera sa marbete. Författarna beskriver arbetsorganisation och organiserande so m peda- gogiskt intressanta aktiviteter i försök att skapa en så kalla d lärande organisation. Därigenom utgör boken ett försök att med ett o rganisationspedagogiskt perspektiv berika organisationsforskning och o rganisationsteori. Boken är avsedd för utbildningar med inriktning mot arbete, lärande och organisationsutveckling, men den erbjuder även vä rdefull läsning för studerande inom lärarutbildningen och olika pedago giska kurser och program.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,22 MB

FILNAMN: Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning.pdf

ISBN: 9789144042916

UTGIVNINGSDATUM: 2004-10-01

Vill du läsa Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jon Ohlsson. Att läsa Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Arbetslag och lärande: lärares organiserande av samarbete ...

Pris: 273 kr. häftad, 2004. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning (ISBN 9789144042916) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete ...

Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

Coffin Road
Med livet som insats ? Min historia
Den bästa mamman
23 Värnamo Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Satanskäftarna
Kalle Anka & C:o. Den kompletta årgången 1960. D. 3
Tannåkers kyrkogård
Allmänt och enskilt : offentlig rätt i omvandling : festskrift till Lena Marcusson
World tour of Skåne
Julen på jorden
Min sämre hälft
Älven
Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2019/20
Skam och högmod i Sävedalen
Vit Krysantemum
Skepparen först, båten sedan
Progressiv muskelavslappning 1. 20 min thetautgåva
Solskensolympiaden
Knutar och kors