De ofrälse och makten : en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682 PDF

Skopia.it De ofrälse och makten : en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682 Image
BESKRIVNING
Länge har 1600-talets politiska historia fokuserat på maktkampen mellan adel och kungamakt. Ändå bestod den svenska riksdagen också av tre ofrälse stånd: bönder, präster och borgare, ett faktum som gjorde att Sverige hade bredare politiskt representation än de flesta europeiska länder. I denna avhandling studeras deras politik i frågor som rörde maktfördelningen i riket. Den visar att de ofrälse inte var så underdåniga kungamakten som man hittills antagit: snarare visar de en betydande flexibilitet mellan offensiva krav och patriarkal underdånighet, beroende på vilka styrkeförhållanden som rådde. I avhandlingen analyseras också de spelregler som styrde riksdagen och de ofrälse ståndens organisatoriska förutsättningar. Slutligen diskuteras den svenska riksdagen i en internationell kontext - hur kunde vissa parlament och ständerförsamlingar överleva i ett Europa som allt mer präglades av absolutistiska monarker? Joakim Scherp (f. 1968) är utbildad vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är äldre politisk historia med ett underifrånperspektiv och med användning av modern institutionalistisk teoribildning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,15 MB

FILNAMN: De ofrälse och makten : en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682.pdf

ISBN: 9789187235184

UTGIVNINGSDATUM: 2015-09-03

Vill du läsa De ofrälse och makten : en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Joakim Scherp. Att läsa De ofrälse och makten : en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Statsvetenskaplig tidskrift - Sida 4

En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik imaktdelningsfrågor 1660-1682. Ågren, Henrik Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.

De ofrälse och makten : en institutionell studie av ...

De ofrälse och makten : en institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682 Joakim Scherp Häftad. 119. Medici : Miljonärer, maktspelare, mecenater och mördare Göran Hägg ...

Nationalteatern
Folk med ångest
En högre rättvisa
Polisen - erotisk novell
Motståndets estetik, band 1
Projekt Rosie
Att leda medskapande - om personligt ledarskap i idéburna organisationer
Transformation
Blodsband
Att genomskåda världen - metod och retorik hos Alvin Toffler och Manuel Cas
826 Textila bårder
I efterhand