Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper PDF

Skopia.it Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper Image
BESKRIVNING
Hälsa är en viktig faktor när det kommer till välbefinnande genom livet. Hälsopromotion skapar förutsättning för hälsa under livets olika faser och ett gott åldrande. Med hälsopromotion menas hälsoarbete med salutogen ansats och handlar om att ta tillvara människors resurser på olika sätt. I denna bok beskrivs hälsopromotiva teorier och utgångspunkter, samt hälsopromotiva praktiska exempel där teorierna tillämpas. Läs mer De praktiska exemplen har fokus på skola, arbetsliv, offentliga verksamheter med hälsoinriktning och utsatta grupper i samhället, med olika målgrupper, såsom barn, vuxna i arbetslivet och nyanlända. Innehållet i boken rör sig inom olika samhälleliga verksamhetsområden och inspirerar till hälsopromotiva insatser på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Boken riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom det hälsovetenskapliga ämnesområdet. Den kan även vara användbar inom andra ämnesområden som exempelvis socialt arbete, arbetsvetenskap och utbildningsvetenskap. Om författarna Åsa Bringsén och Petra Nilsson Lindström är båda lektorer och undervisar i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad. De har många års erfarenhet av aktionsinriktad promotionsforskning för hälsa och hälsoarbete på olika arenor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,19 MB

FILNAMN: Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper.pdf

ISBN: 9789147125920

UTGIVNINGSDATUM: 2019-08-05

Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Åsa Bringsén,Petra Nilsson Lindström. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ingela Furenbäck | lnu.se

Hälsopromotion som kunskapsområde - teori som verktyg ... olika system och på olika nivåer). Här förekommer oftast begreppet hälsofrämjande och kan ... hälsa - både främjande, förebyggande och efterhjälpande. Med andra ord en arena där det

Personinfo - Jönköping University

Lindmark, U. (2019). Munhälsan kan förbättras med promotiva strategier. In: Åsa Bringsén & Petra Nilsson Lindström (Ed.), Hälsopromotion i teori och praktik: olika arenor och målgrupper (pp. 178 -194).More information

Stenhjärtat
Medvetandets Logiska Struktur
Av ren lust: Bugatti
Den härliga församlingen
Gender Inequality in the IT sector in Sweden and Ireland
Fotbolls-VM : stjärnorna, bragderna, rekorden
Ekonomisk värde och samhällsnytta (SOU 2012:14) : förslag till en ny statlig ägarförvaltning
Fingertoppskänsla : en nödvändig manual i social kompetens
Diakonens lilla gröna
Johanssons dotter blir mamma
Istanbul : miniguide & karta
Murar, konflikter och delade städer : Belfast, Nicosia, Jerusalem
Bli din egen fondförvaltare
Stora pianoraketen
Orsaksanalys : i lokalt brottsförebyggande arbete