Anknytningsteori PDF

Skopia.it Anknytningsteori Image
BESKRIVNING
Denna nya utgåva av grundboken Anknytningsteori är grundligt reviderad och utökad med den senaste anknytningsforskningen och nya kapitel om bland annat genetik och kultur. Boken tar upp begreppen trygg bas och säker hamn, betydelsen av god omvårdnad, samt hur anknytningen utvecklas från vaggan till graven. Dessutom ingår flera uppdaterade kapitel från Anknytning i praktiken, exempelvis om desorganiserad anknytning, anknytningsbedömningar i olika åldrar samt interventioner. Boken ger en heltäckande och aktuell presentation av anknytningsteorin och flera av dess tillämpningar.Anders Broberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har även lång erfarenhet av kliniskt arbete medbarn och familjer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Han forskar om barns utsatthet för våld i sin familj och hur man i utredningar kan förbättra möjligheten för barn att berätta om sin situation och det våld de bevittnat och/eller själva varit utsatta för.Pia Risholm Mothander är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, docent och f.d. universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon föreläser och medverkar i media som barnpsykologisk expert.Pehr Granqvist är professor i utvecklingspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och certifierad utbildare i Anknytningsintervjun. Han har drivit många forskningsprojekt kring anknytning och leder en forskagrupp som studerar anknytning i olika åldersgrupper ur utvecklings-, social- och religionspsykologiska samt kliniska perspektiv. Han har publicerat en bok om anknytning och religion för ett internationellt förlag och skrivit kapitel på samma tema för två utgåvor av The Handbook of Attachment. Han har också haft en ledande roll i skrivandet av internationella konsensusartiklar kring praktiska tillämpningar av anknytningsteori.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,11 MB

FILNAMN: Anknytningsteori.pdf

ISBN: 9789127827271

UTGIVNINGSDATUM: 2020-08-15

Vill du läsa Anknytningsteori pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anders Broberg,Pia Risholm Mothander,Pehr Granqvist. Att läsa Anknytningsteori online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Adoptivbarns anknytning - Rikshandboken i barnhälsovård

En rad olika utvecklingsteorier har växt fram genom årens lopp. Alla är påverkade av sin samhälleliga kontext och har, om de passat in, kommit att påverka synen på utveckling, utbildning och barnuppfostran. En del teorier fokuserar mer på barndomen, andra på en viss del utav utvecklingen tex. Piaget som fokuserar på barnets kognitiva utveckling, och…

Adoptivbarns anknytning - Rikshandboken i barnhälsovård

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som innebär en större benägenhet att reagera fysiskt och emotionellt på omgivningen vilket beror på att högkänsliga individer har ett mer känsligt nervsystem Sedan psykologen Elaine Aron myntade begreppet har det fått mycket uppmärksamhet i media, inte minst här i Sverige. Ett exempel är när den första artikeln i SvDs artikelserie

Stendjuren
Svallande känslor
Etikkoden
Drömfångaren : dikter
Bidrag Till K Nnedom Om Finlands Natur Och Folk
Näktergalens död
Diskret matematik och diskreta modeller
Betsy
Klassiska biografier 18: Publicisten Lars Hierta ? Återutgivning av text från 1870
Tre spanska dramer : Fårakällan. Livet är en dröm. Blodsbröllop.
Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten
Somna och sov gott - Berget
Fågelfångarens son
Konst, kor och kärlek på Wanås slott
Huset del 3
Den nya kvinnostaden : pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år
Jag törs inte men gör det ändå