Svensk konkurrensrätt PDF

Skopia.it Svensk konkurrensrätt Image
BESKRIVNING
Den svenska konkurrensrätten är materiellt baserad dels på två allmänt hållna förbud, dels på regler om företagskoncentrationer. Förbuden gäller konkurrensbegränsande avtal mellan företag samt missbruk av en dominerande ställning, och är liksom reglerna om företagskoncentrationer kopierade från motsvarande EU-bestämmelser.Tillämpningen av dessa regler är i hög grad lämnad åt den praxis som utvecklats inom EU i enlighet med gällande EU-rätt och i Sverige mot bakgrund av den svenska konkurrenslagen. Det är först med kännedom om bakgrunden och tillämpningen hos myndigheter och domstolar inom EU och i Sverige som den svenska konkurrensrätten till fullo kan förstås.Svensk konkurrensrätt beskriver den svenska konkurrensrätten i praktiken och förklarar de bakomliggande resonemangen. Den är disponerad för att utgöra ett lättillgängligt instrument för den som söker en överblick över den svenska konkurrensrätten eller söker svar på en enskild fråga. I denna tredje upplaga har omfattande revideringar och uppdateringar gjorts med anledning av den konkurrenslag som trädde ikraft den 1 november 2008. Boken behandlar även den nyare praxis som utvecklats hos Konkurrensverket, Marknadsdomstolen och övriga domstolar samt på EU-nivå.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,95 MB

FILNAMN: Svensk konkurrensrätt.pdf

ISBN: 9789139012474

UTGIVNINGSDATUM: 2010-05-18

Svensk konkurrensrätt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Leif Gustafsson,Jacob Westin. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Svensk konkurrensrätt online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Konkurrensrätt - Bokwall Rislund

Konkurrensrätt en - handbok redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EU-rättsliga och de svenska konkurrensreglerna. Boken behandlar både materiella och processuella aspekter och innehåller omfattande hänvisningar till såväl EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.

LIBRIS - Svensk konkurrensrätt

Den svenska konkurrensrätten — mål och inriktning Av jur. dr F ILIP B LADINI. 1. Inledning Sedan den 1 juli 1993 gäller en ny konkurrenslag i Sverige. 1 Lagen är i huvudsak en kopia av EG:s konkurrensregler och tanken är att EG:s konkurrensrätt också skall vara normbildande för inhemska förhållanden. En sådan anpassning till EG-rätten var emellertid inte avsedd från början.

Den friska smaken av vår : ät sunt året runt
Elefant som vapen
Protest och profetia : Korpela-rörelsen
Land i förändring : en bok om det nya Sydafrika
Fritagningen
Pojken i hiss 54
Skriv Kerstin skriv!
Änglabarnet
Andra Korinthierbrevet 8-13
MI - samtal och förhållningssätt : att framkalla, förädla och förankra motivation
Ljusfolket : livet på andra sidan
Stå fast : vägra vår tids utvecklingstvång