Mekanik - Statik och dynamik PDF

Skopia.it Mekanik - Statik och dynamik Image
BESKRIVNING
Detta är fjärde upplagan av författarnas sedan lång tid väl etablerade läromedel i mekanik för högskolan. Boken är avsedd att fungera som läromedel för ingenjörsutbildningar på högskolenivå. Innehållet omfattar vad som ingår i de flesta obligatoriska mekanikkurser inom såväl civil- som högskoleingenjörsutbildningen. Den nya upplagan innebär ett fortsatt ökat fokus på numeriska metoder för problemlösning, framför allt lösning av ordinära differentialekvationer. Bokens digitala del innehåller ett antal exempel på olika dynamiska förlopp, där läsaren på egen hand kan utföra simuleringar för olika parametervärden och därmed öka sin förståelse för de fysikaliska principerna. Till varje avsnitt av boken hör en omfattande samling med övningar och exempel:*I bokens teoridel ingår ett stort antal illustrationsexempel med utförliga lösningar och kommentarer.*Basuppgifter med fullständiga lösningar för egen träning av grundläggande begrepp och lagar.*Övningsuppgifter graderade efter svårighetsgrad, i många fall kompletterade med ledningar.*Datorberäkningsuppgifter som kräver numerisk lösning, lämpligen med hjälp av matematisk programvara, t.ex. Matlab. Fullständiga lösningar inklusive Matlab-kod ges till ungefär en tredjedel av dessa. Till Mekanik hör en digital version av boken med simuleringar, svar, ledningar och lösningar. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,59 MB

FILNAMN: Mekanik - Statik och dynamik.pdf

ISBN: 9789144116594

UTGIVNINGSDATUM: 2018-08-16

Mekanik - Statik och dynamik-boken skrevs 2018-08-16 av författaren Per-Åke Jansson,Ragnar Grahn,Mikael Enelund. Du kan läsa Mekanik - Statik och dynamik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Per-Åke Jansson,Ragnar Grahn,Mikael Enelund.
LADDA NER LÄSA ONLINE

DEL 2. Statik - FörberedandeFysik

Klassisk mekanik är grunden för nästan all fysik och det mesta av tekniska tillämpningar. Huvudområdena är statik, dynamik och rotationsdynamik samt olika bevarandelagar. De laborativa delarna i kursen fokuserar på mätvärdesbehandling, kraftbegreppet och rotationsdynamik.

Kurser LTH | FMEA15, Mekanik - Statik och dynamik

Mekanik Statik ingår i en serie om tre böcker inom mekanikämnet avsedd för studerande på ingenjörsutbildningar och andra högre tekniska-naturvetenskap

Platser för fritid, fostran och fest : skollovskolonier, semesterhem och festplatser i Halland
Levande bränd: En ung kvinnas berättelse om hur hon överlevde ett hedersmord
BABADADA, svenska - bosanski jezik, bildordbok - slikovni rje?nik
De slutna händerna och andra berättelser
Glasverandan
Gud och sex - äktenskap, lust & sexualitet i Bibelns ljus
Flygrädsla för nybörjare
The Golden Year : ta makten över ditt liv på ett år
Tio principer för en framgångsrik upphandling
Empatiskt ledarskap : vägledninghäfte för ledare
Fem ståndare och en pistill
Välkommen till svenska arbetsmarknaden : yrkessvenska för nyanlända (Lärarmaterial med digital del)
Berlin : litteratur, currywurst, historia, film, klubb, konst, migration, kyrkogårdar
Snö och aska - Del 4
I det stora hela : dikter