Bränning av gräs i äldre fodermarker PDF

Skopia.it Bränning av gräs i äldre fodermarker Image
BESKRIVNING
Bränning av gräs i ängs- och betesmarker har en lång historia i Sverige. Bränning som skötselmetod var särskilt utbredd i sydvästra Sveriges ljunghedar, men även i andra delar av landet och i andra slags marker har man använt elden för att hålla marker i skick. Idag är bränning inte längre en del av den ordinarie jordbruksdriften. Bränning har däremot på senare år använts i naturvårdande syfte, så kallad naturvårdsbränning, framför allt i skogsmark och på ljunghedar. Bränning har också uppmärksammats som en alternativ skötselmetod i marker där det saknas betesdjur eller där man inte längre mäktar med slåtter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,29 MB

FILNAMN: Bränning av gräs i äldre fodermarker.pdf

ISBN: 9789172097971

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-10

Bränning av gräs i äldre fodermarker är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hjalmar Croneborg,Fabian Mebus. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Bränning av gräs i äldre fodermarker online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

gräsbränning - Svenska Kulturlandskap

Nu kan du hämta Riksantikvarieämbetets skrift Bränning av gräs i äldre fodermarker. Film om ängshävd. av admin | mar 10, 2017 | Nyheter | 0 Comments. Du hittar filmen om lieslåtter och hässning i Orsa här. Från en gotländsk strandgård - 1938. av admin | feb 12, 2017 | Nyheter | 0 Comments.

Lieslåtter och ängar - MelicaMedia

Den har bekostats gemensamt av Sverige och Europeiska Unionen. Tidigare utgivna broschyrer i serien ... bygdens historia och om äldre brukningsmetoder. ... I olika typer av ängar kan man hitta gräs och örter med ursprung från så vitt skilda miljöer som skog och myrar,

Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter
En irrfärd på Mars och fyra andra klassiska sf-noveller
Mat som gör gott : ny vardag med Tareq Taylor
Aftonstjärnan och Ödestimmen
Rädsla
Den osynliga väggen
Längs Göteborgs kuster, kajer och kanaler : skrönor och fakta för båtfarare, göteborgare och helt vanliga medborgare
Biojet för flyget. SOU 2019:11 : Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01)
Stå fast : vägra vår tids utvecklingstvång
Grodan Flynner : En kompis lär sig simma
Inspirationsbilder för författare som vill skriva fantasy
Herman Hedning. Beer, Brewing & Bastards - Herman Hednings brutalkompletta seriebibel om öl
Mannen i labyrinten
Det liv du kan rädda: agera nu och stoppa fattigdomen