Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige PDF

Skopia.it Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige Image
BESKRIVNING
Bullriga bybor, skällande hundar och bråkiga ungdomar var en vanlig syn i en kyrka i 1600-talets Sverige. Trots undervisning, övervakning och olika former av bestraffningar lyckades inte statsledningen fostra folket till goda lutheraner och ordentliga kyrkobesökare. Kyrkoledningens stränga krav på ett värdigt uppträdande var inte något som gick hem hos gemene man. Även om gudstron var stark hos församlingsborna drog de sig inte för att motarbeta den präst som kom i konflikt med dem. I Bondetro och kyrkoro diskuterar historikern Göran Malmstedt den folkliga religiositeten och mentaliteten under 1600-talet. Bland annat går han igenom i vilken utsträckning folket tagit till sig reformationens budskap och hur det till synes vanvördiga uppträdandet kunde förenas med den starka gudstro som rådde i samhället. Göran Malmstedt är docent i historia vid Göteborgs universitet. Det här är en Print on Demand-utgåva av en tidigare utgiven bok.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,73 MB

FILNAMN: Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige.pdf

ISBN: 9789187351921

UTGIVNINGSDATUM: 2017-01-27

Vill du läsa Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Göran Malmstedt. Att läsa Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i ...

Göran Malmstedt är docent i historia vid Göteborgs universitet. Han disputerade 1994 på avhandlingen Helgdagsreduktionen, som utifrån ett kultur- och mentalitetshistoriskt perspektiv behandlar helgdagsfirandets utveckling under perioden 1500-1800. Göran Malmstedt: Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Göran Malmstedt. Bondetro och kyrkoro: Religiös mentalitet ...

Människor med annan religiös bakgrund har i Sverige fått egna begravningsplatser. Den första judiska begravningsplatsen tillkom på Kungsholmen 1776, och den första katolska på Norra begravningsplatsen 1847. Invandringen efter andra världskriget resulterade i behov för begravningsplatser för muslimer och ortodoxt kristna.

Träarbete
Graceland
Ur livet 2. Aurore Bunge ; Barnet ; Ett bröllop ; I krig med samhället
Fjättrad anhörig
Bistånd är politik! : en antologi om biståndets utmaningar
Två kavaljerer
Healing : för ett bättre liv
Råd om ljud i hus
Organisering av politiskt arbete - En studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun
Den gömda pärlan : Moder Maria Skobtsova
Inte ett ord
Från ångest till kärlek : en banbrytande metod för att hitta varaktig inre frid
Skjuten från nära håll
Av bladet blev ett träd : en upptäcktsresa in den katolska tron