Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet PDF

Skopia.it Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet Image
BESKRIVNING
I sin uppmärksammade doktorsavhandling, Matematikundervisningens konkreta gestaltning, beskriver Madeleine Löwing ett antal matematiklektioner i skolåren 4-9. Hon följer den kommunikation som sker i klassrummet och analyserar därvid kvaliteten i de samtal som förs mellan lärare och elever. Analyserna visar på en rad dilemman som uppstod under de flesta av lektionerna. Flera av dessa dilemman uppstod om en följd av de ramar som läraren valt vid sin planering av undervisningen, såsom val av arbetssätt, arbetsformer och arbetsmaterial. Istället för att gynna kommunikationen av ett ämnesinnehåll visar sig ofta dessa val av ramar snarast förhindra en meningsfull kommunikation. I den här boken följer Madeleine Löwing upp sitt avhandlingsarbete med att ge konstruktiva exempel på hur olika dilemman kan hanteras och hur läraren kan välja ramar som istället leder till att inlärningen optimeras. Hon bygger upp sina argument utgående från en mångårig beprövad erfarenhet som lärare och lärarutbildare. Under senare år har det skrivits en rad rapporter om svenska elevers problem med matematik. Dessa rapporter har i allmänhet beskrivit problemen från ett utifrånperspektiv. I den här boken kan man följa vad som faktiskt händer under ytan. Författaren visar på hur man kan lösa en del av de beskrivna problemen och detta görs från ett inifrånperspektiv, dvs. utgående från elevers och lärares möjligheter att förändra situationen. Boken riktar sig i första hand till lärare, lärarstuderande och lärarutbildare, men bör även läsas av såväl skolpolitiker som skolledare. Den är skriven på ett enkelt och lättfattligt språk och är också lämplig för kompetensutveckling av lärare från förskolan till gymnasieskolans A-kurs.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,90 MB

FILNAMN: Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet.pdf

ISBN: 9789144044002

UTGIVNINGSDATUM: 2006-01-01

Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet-boken skrevs 2006-01-01 av författaren Madeleine Löwing. Du kan läsa Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Madeleine Löwing.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bild 1 - Uppsala University

reflektera över yrkesetik och professionsrollens komplexitet; ... Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet. ... Eva (2010). Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm. (valda delar ca 150 s.) Normell, Margareta (2004). Pedagogens inre rum.

LIBRIS - Matematikundervisningens dile...

Buy Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera lärandets komplexitet by Madeleine Löwing (ISBN: 9789144044002) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Min pappa - ett krigsbarn
Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
Kom tillbaka : vägar ut ur mörker, kriser och depression
Kants kritiska filosofi : doktrinen om förmågorna
Uppståndelsen
Forever young
Barn som mördar
Ghettokungen
Offentlighetsprincipen - Praktik och teori
Konsten att bevara en hemlighet
Odla ätbart på liten yta