Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar PDF

Skopia.it Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar Image
BESKRIVNING
Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ett resultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015-2017. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska parker och trädgårdar, med fokus på antikvariska ställningstaganden och skötselmetoder som tillvaratar de historiska trädgårdarnas kulturvärden. De tillämpningsområden som undersöktesvar gräs, grus, häckar, fruktträd och prydnadsplanteringar. Projektet finansierades med medel från kulturmiljövårdsanslaget (bidrag till kulturmiljövård) och huvudman var Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. De trädgårdar som användes som laboratorier för skötselförsök i projektet var Tycho Brahe-museets trädgård på Ven, Gunnebo slott, Stabergs bergsmansgård, Fredriksdal museer och trädgårdar, Julita gård och Mårbacka minnesgård. När det gäller skötsel av granhäckar medverkade även Bergianska trädgården.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,58 MB

FILNAMN: Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar.pdf

ISBN: 9789172098435

UTGIVNINGSDATUM: 2019-11-14

Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Tina Westerlund,Hans Nilsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ny skrift om granhäckars skötsel och kulturhistoriska ...

Historiska trädgårdar är en fakta- och bakgrundsbok och avsedd för folk som arbetar med vård av historiska trädgårdar, parker och begravningsplatser tjänstemän, länsstyrelser, kommuner, stift, församlingar, museer, företag, trädgårdsmästare och studenter.Maria Flinck är trädgårdshistoriker, skribent, etnolog, konsthistoriker m.m. Hon har skrivit flera böcker och fick ...

Gran inte som annan häck | Skogen

Granhäck (Picea abies) ser vi i hela landet och tjänar utmärkt som ett rejält, tåligt och vintergrönt insynsskydd året runt.Vi har många olika höjdstorlekar av Gran, gå in på produkterna här nedan för mer information om växterna, antal per meter, pris och bilder.

Om tyska sängar
AMA EL 09 : allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten
Bortbytingen
Hundens konstruktion, del 2
Microsoft PowerPoint 2003 Grunder
Dolly
Stagneliusskolan : då - nu
I min fars fickor
Och världen i stillhet : valda dikter
De fem Buddhornas mandala