Vård och behandling vid kärlsjukdomar PDF

Skopia.it Vård och behandling vid kärlsjukdomar Image
BESKRIVNING
Kärlsjukdomar kan ge en mångfasetterad symtombild som ställer krav på bred kompetens hos hela teamet som arbetar med kärlsjukdomar oavsett professionstillhörighet. Alla yrkeskategorier behöver ha goda kunskaper om aterosklerosutveckling, medicinsk, kärlkirurgisk och endovaskulär vård och behandling, men även hälsopedagogisk kompetens och goda kunskaper om sekundär prevention. Denna bok har som utgångspunkt ett sådant helhetsperspektiv. Bokens tyngdpunkt ligger på det praktiska omhändertagandet av patienten med diskussioner kring handläggning, utredning, diagnostik, behandling, primär- och sekundärprevention samt specifika omvårdnadsåtgärder. Författarna är specialister inom kärlmedicin, kärlkirurgi, interventionell radiologi och har stor erfarenhet av vård och behandling vid kärlsjukdomar. Boken är skriven för läkare och sjuksköterskor under specialisering inom kärlsjukdomar samt för redan yrkesverksamma med intresse för vård och behandling vid kärlsjukdomar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,23 MB

FILNAMN: Vård och behandling vid kärlsjukdomar.pdf

ISBN: 9789144055480

UTGIVNINGSDATUM: 2011-09-09

Vill du läsa Vård och behandling vid kärlsjukdomar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Christine Wann-Hansson,Anders Gottsäter,Bengt Lindblad. Att läsa Vård och behandling vid kärlsjukdomar online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Hjärt- och kärlsjukdomar - Wikipedia

Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp som rör sådana sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen hjärtat eller blodkärl (artärer och vener).Exempel på sådana sjukdomar är hjärtinfarkt och stroke som kan orsakas av ateroskleros (åderförkalkning) och tromboembolism (blodpropp som vandrar). Även om begreppet tekniskt sett kan omfatta alla ...

Hjärt-kärlsjukdomar - Region Dalarna

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. ... Du brukar få både muntlig och skriftlig information vid flera olika tillfällen, ... Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

I terrorns skugga
Tre små ord
Andliga guider & änglar
Kognitiv psykologi
Legenden om Tann 10 - Trollkrig
Jungfrustenen
En fräck upptäckt
Antikens sju underverk
Shutter Island - Patient 67
Korta svar på stora frågor
Friskyttarna
Allmänläkarpraktikan : ortopedi
Broder själ, syster flamma
Att fostra familjen : en grundbok om styrning, föräldraskap och socialtjänst