Kommunikation : samspel mellan människor PDF

Skopia.it Kommunikation : samspel mellan människor Image
BESKRIVNING
Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa? Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, svåra samtal, konflikthantering, interkulturell kommunikation samt genusaspekter på kommunikation. Både praktiska och teoretiska exempel ges. I denna fjärde omarbetade upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om icke-verbal kommunikation, lyssnande, professionella samtal i arbetslivet och interkulturell kommunikation har tillkommit. Boken passar för grundläggande utbildningar på högskolenivå och i arbetslivet. Den är också av intresse för alla som arbetar med människor inom personalledning, vård, skola, omsorg och service.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,47 MB

FILNAMN: Kommunikation : samspel mellan människor.pdf

ISBN: 9789144110660

UTGIVNINGSDATUM: 2016-09-16

Kommunikation : samspel mellan människor är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Björn Nilsson,Anna-Karin Waldemarson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Kommunikation : samspel mellan människor online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Kommunikation : samspel mellan människor - Björn Nilsson ...

Fördjupning om transport och kommunikationer Frågor och svar om transport och kommunikationer Trycksatta anordningar Tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner Pannor ... Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning.

PDF En studie om kommunikation mellan barn och pedagoger på en ...

En studie om kommunikation mellan barn och pedagoger på en förskola. ... därför också vad det är som påverkar kommunikationen såsom samspelet och bemötandet. ... människor inget underlag till våra inre samtal, det vill säga tankar. I kommunikation

Sommarnatt : tavelbok 20 ark att färglägga, riva ut och rama in
Det svenska rikets födelse
Hablingbo sockens historia
Sekten på Dimön
En enkel bok YOGA (Epub2)
De sex akterna : betraktelser i passionstiden
Hämnden bär Prada : djävulen är tillbaka
Vem kan jag tro på? : om den motsägelsefulla tilliten
Godsägarens hemlighet 3 ? en erotisk julberättelse
Du förstör vår relation
En Resa Till Nordkap ... Skildrad I Bref, Etc.
Komplett Schackset 122