Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi PDF

Skopia.it Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi Image
BESKRIVNING
Sveriges mest populära NO-serie på högstadiet, nu även för mellanstadiet! Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram innehållet i kursplanerna. Syftet är att lägga en god grund i alla de tre naturvetenskapliga ämnena. Spektrum NO är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum 7-9. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera! Spektrum NO finns både tryckt och digitalt för alla årskurser. Läs mer Upplägg och pedagogiska tankar i Spektrum NO 4-6 Vi har valt att ge alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme i Spektrum NO 4-6. Spektrum bygger på kursplanernas centrala innehåll och är anpassad för åldersgruppen. Texterna och uppgifterna ger eleverna möjlighet att utveckla alla kunskaper och förmågor som kursplanen anger. Grundboken har samma pedagogiska struktur som de tre ämnesböckerna på högstadiet, men anpassad till mellanstadiets kursplan. Varje kapitel har: - TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer - Ingresser med intresseväckande bilder och frågor - Målbeskrivningar - Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande - Sammanfattningar - Final som tränar kunskapskravens tre delarKapitelstart med centralt innehåll I inledningen till varje kapitel har vi intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet som behandlas i kapitlet. Begreppsträning i varje avsnitt Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det. Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande I Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor. Finalen - bra träning inför prov och bedömning Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp. KOMPONENTER Grundbok och Aktivitetsbok, tryckta böcker Spektrum NO är en utökning av den naturvetenskapliga serien för grundskolans årskurs 7-9. I serien för högstadiet ingår ämnesböckerna Spektrum Biologi, Spektrum Fysik, Spektrum Kemi och Spektrum Teknik. Till skillnad från dessa ämnesböcker är alltså Spektrum NO en årskursbok som i en och samma bok behandlar ämnena fysik, kemi och biologi.Till grundboken hör även en fullspäckad aktivitetsbok. I aktivitetsboken hittar eleverna självgående arbetsuppgifter med fokus på att träna "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper eleven att befästa kunskaper och träna ord och begrepp. Eleverna får möjlighet att visa att de har förstått och att omsätta och använda sina nya kunskaper i uppgifter som är utformade så att eleverna kan visa sina kunskaper på olika nivåer. Uppgifterna genomförs enskilt, i par och i grupp och har ofta en praktisk karaktär, t.ex. enkla laborativa övningar. Det är inte för inte som boken heter "Aktivitetsbok"! Grundbok och Aktivitetsbok, digital - Allt samlat på ett ställe! - Heldigitalt med interaktivitet, bilder, animeringar, filmer och ljud - Självrättande, kortfattade tester där eleven får feedback direkt

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,93 MB

FILNAMN: Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi.pdf

ISBN: 9789147125555

UTGIVNINGSDATUM: 2019-01-11

Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi-boken skrevs 2019-01-11 av författaren Berit Ericson,Andreas Hernvald,Anders Karlsson,Sara Ramsfeldt. Du kan läsa Spektrum NO 6 - Fysik Kemi Biologi-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Berit Ericson,Andreas Hernvald,Anders Karlsson,Sara Ramsfeldt.

kemi | Adlibris

Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Koll på NO är utarbetad efter den nya läroplanen Lgr11 för de naturorienterande ämnena och ger eleverna verktygen för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Läromedel i kemi för årskurs 7-9 | Hem

Spektrum är en naturvetenskaplig serie för grundskolans årskurs 7-9. I serien ingår förutom Spektrum Biologi även Spektrum Fysik och Spektrum Kemi. I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok. Lightboken kan användas av elever som vill ha en lite lättare kurs och en mindre textmängd. Eftersom den är parallell med grundboken är det lätt att använda böckerna samtidigt i ...