SOL 4000 Geografi Stadiebok 7-9 PDF

Skopia.it SOL 4000 Geografi Stadiebok 7-9 Image
BESKRIVNING
SOL 4000 Geografi SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden. Geografi 7 Geografi 7 innehåller två teman. Temat Vår värld ger en bred orientering om den värld vi lever i: länder, världsdelar och klimat om råden. Vår livsmiljö handlar om den ömtåliga bio sfären: luften, marken och vattnet. På särskilda sidor diskuteras sårbara platser som regnskogar och ökenområden och hur den förstärkta växthus effekten påverkar oss. Geografi 8 Även Geografi 8 innehåller två teman. Det första, Människan och naturen, handlar om våra basnäringar: jorden, skogen, haven och marken. Det behandlar också industri, tjänster och service, transporter och kommunikation samt energi. I åttans bok tar specialsidorna upp intressekonflikter. Det kan vara om rätten till mark och hur marken ska användas eller hur framtidens fiskenäring ska utformas för att vara lång siktigt hållbar. Geografi 9 I Geografi 9 heter temana Människan och miljön och Sju länder i världen. I Människan och miljön lyfts frågor om befolkning, ojämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. I sju länder kan eleverna läsa om USA, Kina, Nigeria och fyra länder till. I nians bok återkommer rubriken Våra sårbara platser. Här handlar det bland annat om Mississippifloden i USA och de åter kommande jordbävningarna i Japan. Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan. Digitalt SOL 4000 Geografi finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller: * Quiz * Bildspel * Interaktiva bilder * Ord- och begreppsträning Studiestöd på modersmål Till SOL 4000 Geografi finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. Fokusböckerna arbeta på två språkliga nivåer Med SOL 4000 och SOL 4000 Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,21 MB

FILNAMN: SOL 4000 Geografi Stadiebok 7-9.pdf

ISBN: 9789127429949

UTGIVNINGSDATUM: 2013-04-26

SOL 4000 Geografi Stadiebok 7-9-boken skrevs 2013-04-26 av författaren Christer Jonasson,Ludvig Myrenberg,Anna-Britta Thorstensson,Per Thorstensson,Maria Willebrand. Du kan läsa SOL 4000 Geografi Stadiebok 7-9-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Christer Jonasson,Ludvig Myrenberg,Anna-Britta Thorstensson,Per Thorstensson,Maria Willebrand.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Drottninggatans Bok & Bild - SOL 4000 Geografi Stadiebok 7-9

1:a upplagan, 2013. Köp SOL 4000 Geografi 7-9 Stadiebok (9789127429949) av Maria Willebrand, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Anna-Britta Thorstensson och Per Thorstensson på campusbokhandeln.se

Drottninggatans Bok & Bild - SOL 4000 Geografi Stadiebok 7-9

SOL 4000 Geografi 7-9 Stadiebok är anpassad till Lgr 11 och samlar alla elevböcker i en och samma bok.

Hur Du Kan Samtala Med Gud ( Hyctwg Swedish)
Rovdjuret
Kalender 2021 Möten - Paulo Coelho
Stoppa, klä om och renovera möbeln
Minibok: Runlejonet i Venedig
Fyrtioen minuter och nio sekunder
"""Visst längtar jag fortfarande efter något..."" : om etik och andlighet i vård, psykoterapi och musik"
Skuggorna
Back to Nature guide om malar
Ge igen ? handbok i självförsvar mot översittare i sällskapslivet
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 :