Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet (SOU 2011:66) PDF

Skopia.it Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet (SOU 2011:66) Image
BESKRIVNING
Narkotikaproblemet har blivit alltmer globalt. Den olagliga narkotikahandeln göder en global kriminell industri som värderas till hundratals miljarder dollar och som utgör ett växande hot mot stabilitet och säkerhet. Inget land kan ensamt bekämpa den olagliga handeln. Vi påverkas av det som händer i vår omvärld. Praktiskt taget all olaglig narkotika som konsumeras i Sverige framställs någon annanstans och förs in i landet olagligt. Internationella sociala och kulturella strömningar påverkar attityder och beteenden. Även andra länders lagstiftning har inverkan. Sverige är därför i högsta grad beroende av internationellt samarbete på narkotikaområdet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,97 MB

FILNAMN: Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet (SOU 2011:66).pdf

ISBN: 9789174373585

UTGIVNINGSDATUM: 2011-11-01

Vill du läsa Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet (SOU 2011:66) pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet (SOU 2011:66) online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Svenska - yumpu.com

sakkunnige på Socialdepartementet. Utredningen skall kartlägga Sveriges internationella. engagemang på narkotikaområdet och beskriva möjligheter. till bättre resursutnyttjande och samordning. Syftet är således att se till att Sveriges restriktiva narkotikapolitik. får genomslag i omvärlden. I slutet av. sommaren kommer utredningen med ...

Bengt Svensson - Malmö universitet

«På sjuttio- och åttiotalen och en bit in på nittiotalet hade Sverige - en mer framskjuten position i det internationella samarbetet. Det är en position som vi skulle kunna nå igen», skrev utredaren (SOU 2011:66) och lade fram ett antal förslag som skulle leda till att Sverige fick större genomslag för sin politik internationellt.

Tomma luften
Conversations about the Structural Mechanics
De som viskade
Att övertyga mellan raderna : en retorisk studie om underförståddheter i modern politisk argumentation
Den vackre kungamördaren, Adolph Ludvig Ribbing : Ett 1700-talsliv
Stiftskyrkan kraftsamlar
Tjugusex och en
Diamantsvärdet och Träsvärdet 1
Oslagbar
Paris : en stads historia
Efter din död
Elevhälsoarbete för specialpedagoger : en handbok
Kultur pejling : och samhällskulturens utveckling
Smultrontjuven
Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder
Tänk dig ett bättre liv