Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i någon annans hem PDF

Skopia.it Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i någon annans hem Image
BESKRIVNING
Utgångspunkten är en pedagogisk grundsyn att det inte bara är möjligt utan viktigt att i samtal och reflektion tydliggöra den kunskap och de erfarenheter som finns inom olika personalgrupper. Författarna har under många år arbetat med att utveckla och sprida kunskap inom vård och olika omsorgsyrken. Örjan Henriksson har lång erfarenhet av arbete med grupper som har andra människors hem och vardag som sin arbetsplats. Kristian Wall har främst arbetat med familj, barn och ungdom och har mångårig erfarenhet av handledning av personalgrupper. Per Olof Larsson har arbetat med personer med intellektuella funktionshinder främst inom dagverksamhet.Han undervisar, bland annat om samtal, på socionom- programmet vid Göteborgs universitet .

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,43 MB

FILNAMN: Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i någon annans hem.pdf

ISBN: 9789171111470

UTGIVNINGSDATUM: 2013-06-10

Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i någon annans hem är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Örjan Henriksson,Per Olof Larsson,Kristian Wall. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i någon annans hem online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Möten i vardagen : om samtal, kunskap och omsorgsarbete i ...

och intresserar oss för detta, därför att det är vårt, och är nöjda med detta eller inte, beroende på om detta svarar eller inte mot vad vi önskar att detta vore; på samma sätt ser vi i fantasin i en annans medvetande någon slags tanke om vårt utseende, vårt sätt att vara, våra avsikter, våra handlingar, våra vänner

Med ADHD-kunskaper på arbetsplatsen minskar risken för ...

Utgångspunkten är en pedagogisk grundsyn att det inte bara är möjligt utan viktigt att i samtal och reflektion tydliggöra den kunskapoch de erfarenheter som finns inom olika personalgrupper.Författarna har under många år arbetatmed att utveckla och sprida kunskapinom vård och olika omsorgsyrken.Örjan Henriksson har lån

Levande kronologi
Digital drift
Lewismannen
Som i en erövrad stad : den brittiska interventionen i det grekiska inbördeskriget
Den röda jorden
Vetenskapens universum. Den digitala revolutionen
Min farmors parfym
Bibeln (Svenska Folkbibeln 98+15)
Rivaler och älskande
Det du vill men inte vågar : läsebok för anställd och chef
Den medvetne mannens guide till rakning och skägg
En ohyra på samhällskroppen : kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet
Framgångsprinciper : för lycka och välgång
Flykten till livet
Själens dunkla rum
Personligt
Sju sorters kyssar