Ledning på lärandets grund : aktuell skolforskning i praktiken PDF

Skopia.it Ledning på lärandets grund : aktuell skolforskning i praktiken Image
BESKRIVNING
Skolledare i dag förväntas spela en synlig, aktiv och direkt roll i förhållande till skolans kärnuppdrag: att bidra till att eleverna når specifika mål för lärande, utveckling, trivsel och bildning. I detta sammanhang är det vanligt att tala om pedagogiskt ledarskap som skiljt från andra chefsuppgifter som en skolledare har att utföra, till exempel i rollen som administratör eller kulturbärare.Ledning på lärandets grund handlar om det pedagogiska ledarskapet, men också om förhållandet mellan vetenskap och praktik. Den väver samman och presenterar aktuell forskning om lärande, undervisning och skolutveckling utifrån bidrag av exempelvis Fullan, Hattie, Robinson och Timperley. Med utgångspunkt i denna forskning diskuteras vad vi vet om "ledning på lärandets grund". Boken är lämplig som kurslitteratur på skolledarutbildningar och passar även utmärkt som fortbildningslitteratur för verksamma skolledare och lärare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,44 MB

FILNAMN: Ledning på lärandets grund : aktuell skolforskning i praktiken.pdf

ISBN: 9789144114620

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-15

Ledning på lärandets grund : aktuell skolforskning i praktiken-boken skrevs 2016-11-15 av författaren Lars Qvortrup. Du kan läsa Ledning på lärandets grund : aktuell skolforskning i praktiken-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Lars Qvortrup.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig ...

Kunskapsöversikt på temat Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt.

Förskollärarutbildning och lärarutbildning 2017 by ...

Under de senaste decennierna har fokus i ledningsfrågor legat på förmågan att uppfylla uppsatta mål, samt på metoder för att kontrollera organisationens prestationer; effektivisering, styrning och kontroll har varit i centrum för debatten. Men på senare tid har ett behov uppstått att i stället fokusera på ledning och organisering av lärande, och i denna skrift vill författaren ...

Montedidio
"Chaebolföretagen : en ""omöjlig"" konfiguration i den sydkoreanska industrialiseringsprocessen"
Ett cyniskt mord på en taxichaufför
Riskfylld förförelse/En helhjärtad insats
74 Vansbro Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
D'Alemberts dröm
ORD FÖR DAGEN - kortandakter av Martin Luther
Lucy
Från ett främmande rum : självbiografiska stycken
I arbetslivet: Kapitel 2 - En ny början
Rätt att forska. SOU 2018:36 Långsiktig relgering av forskningsdatabaser : Slutbetänkande från Forskningsdatautredningen (U 2016:04)
Farbror Grön Poster Pak Choi
Lär dig healing : en steg-för-steg guide till andlig healing
I det stora hela : dikter
En ljusets lek
Öst och väst : tankar om Europa mellan Amerika och Asien
Livet är för dyrbart för att dammas bort: Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960?1980
Söndagsvägen : berättelsen om ett mord