Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige PDF

Skopia.it Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige Image
BESKRIVNING
Även om ojämlikhet avseende utbildning, social klass och kön har minskat över tid ser människors levnadsvillkor under uppväxten, i skolan, i hemmet samt i och utanför arbetslivet olika ut. I denna unika lägesrapport om Sverige av idag beskriver bokens författare - med utgångspunkt i material från Levnadsnivåundersökningen (LNU), ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga projekt - hur ojämlikhetens dimensioner kan manifestera sig i dagens samhälle. Läs mer Några exempel: - Det finns en tydlig koppling mellan utsatthet för mobbning under skoltiden och psykisk ohälsa i vuxen ålder för flickor/kvinnor. - Ungdomar och utlandsfödda har drabbats av ett ökat utanförskap då en allt större andel av dessa varken arbetar eller studerar. - Allt fler anställda har en utbildning som är klart längre än vad deras jobb kräver. - Arbetarklassens kvinnor har en sämre hälsa än både män ur arbetarklassen, och andra kvinnor. - Könslönegapet på arbetsmarknaden har minskat i yrken med låga kvalifikationskrav men det har varit oförändrat och stort i kvalificerade yrken de senaste 30 åren. • Jämställdheten i hemmet har ökat över tid då kvinnors tid i hushållsarbete minskat betydligt medan mäns tid ökat något. När två hushåll blir ett - och par blir sambor - minskar mäns hushållsarbetstid mer än kvinnors. Om författarna Författarna är forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Sociologiska institutionen och Centre for Health Equity Studies (CHESS) Stockholms universitet. Boken är avsedd för studenter i sociologi, folkhälsa och socialt arbete, men riktar sig även till en samhällsintresserad allmänhet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,14 MB

FILNAMN: Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige.pdf

ISBN: 9789147111299

UTGIVNINGSDATUM: 2014-02-11

Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Marie Evertsson,Charlotta Magnusson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF CURRIICCUULLUUMM VIITTAAEE - s u

Evertsson, Marie &€Magnusson, Charlotta (2014) Ojämlikhetens dimensioner: uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige. Stockholm: Liber. 335 s ISBN: 9789147111299 Holgersson, Ulrika (2011) Klass - Feministiska och kulturanalytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 212 s ISBN: 9789144045924

Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete ...

Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige | 1:a upplagan. Författare saknas Pris fr. 182 kr. Finns som: Ny Begagnad. Köp. Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier | 2:a upplagan. Av Bengt Larsson m fl Pris fr. 280 kr.

Ödets dotter
Från Mörker till Ljus
Den stillsamma vreden
Kanelbutikerna ; Sanatoriet Timglaset
Skuggan blir kortare
Mental Träning i Idrott
Säkerhetsåtgärder vid statsbesök
Vetenskapsteori för nybörjare
Autoimmun handbok : för dig med inflammation, magbesvär, allergi eller autoimmun sjukdom
Kungamakt och bonderätt : Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 15251640
Den fjärde pakten
Brevvännerna