Aktiv lönepolitik : från ord till handling PDF

Skopia.it Aktiv lönepolitik : från ord till handling Image
BESKRIVNING
Allt fler kollektivavtal innehåller regler om individuell och differentierad lön. Avtalen utvecklas mot allt mer övergripande löneavtal med allt mindre detaljregleringar.Denna utveckling innebär stora möjligheter för organisationer att använda lönesättningen som en del i utveckling och styrning. Men utvecklingen innebär också att arbetsgivaren måste ta ett större ansvar för att forma sin egen lönepolitik. Det är via den egna och aktiva lönepolitiken som grunden för en framgångsrik individuell lönesättning skapas. En aktiv lönepolitik innebär också att arbetsgivaren systematiskt kartlägger och åtgärdar förekomsten av osakliga löneskillnader. Detta är en konkret och kortfattad skrift om hur ett aktivt lönepolitiskt arbete kan genomföras. Här finns kortfattad förklaring till dagens löneavtal och praktiska tips och råd. Dessutom finns lönepolitiska frågor att diskutera i ledningsgruppen. Skriften vänder sig främst till HR-avdelningar, ledningsgrupper, fackligt förtroendevalda och andra som är intresserade av att veta mer om lönepolitik.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,79 MB

FILNAMN: Aktiv lönepolitik : från ord till handling.pdf

ISBN: 9789198123814

UTGIVNINGSDATUM: 2013-10-11

Aktiv lönepolitik : från ord till handling är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Georg Frick. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Aktiv lönepolitik : från ord till handling online.

Innovation - Servicecompagniet

- från ord till handling… Bra jobbat - Er förening har tagit ett helhetsgrepp kring värdegrunden ni står för och hur ni vill att era ledare ska agera utifrån den. Vi hoppas och tror att ni kommer att få stor nytta av er ledarguide, såväl i den vardagliga verksamheten som vid nyrekrytering av ledare och aktiva barn och ungdomar.

Från ord till handling | CANEA

Aktiv lönepolitik : från ord till handling Georg Frick Häftad. 129. Lönehandboken Anna Forsberg, Anna Sundin Häftad. 539. Personalvetenskapliga perspektiv på lön och belöning Ylva Ulfsdotter Eriksson ...

Etthundra mil
Från Gilgamesh till Moa : manligt och kvinnligt i litteraturen
Fönster
Himmel över Alaska
Lättlästa Körkortsboken
Smart PR för startups
Kvalitet
Kriskommunikation
Funktionshinderspolitik - - en introduktion
Ett annorlunda avtal
Den falska bruden
Jag ville bara dansa : En biografi om Mariane Orlando
Oduglingen
Driftsäkerhet och underhåll
Dotterns berättelse
Min tyska bukett
Ideella värden i fastighetsrätten
Ljus
Nästan i mål! : en komisk transition
Palermo är en lök