Ellära : krets- och fältteori PDF

Skopia.it Ellära : krets- och fältteori Image
BESKRIVNING
Denna lärobok i ellära fokuserar på kretsteori men ger även grundläggande fältteoretiska kunskaper. Innehållet är organiserat så att kretsteorin och fältteorin kan läsas oberoende av varandra och i önskad ordningsföljd. Läs mer Grundläggande elektrisk mätteknik har integrerats i framställningen. I samband med att olika storheter introduceras, ges också en kortfattad beskrivning av hur mätning av storheterna sker. Generella mättekniska problemställningar, som mätonoggrannhet och instrumentens inverkan på mätningens resultat, behandlas. Boken är främst anpassad för högskoleingenjörsutbildningar i elektroteknik men torde vara användbar för många andra tekniska utbildningar på motsvarande nivå. Varje kapitel innehåller lösta räkneexempel och avslutas med ett stort antal övningsuppgifter. I facit till vissa av dessa ges anvisningar för lösning och/eller mellanresultat. Urvalet av exempel och uppgifter har gjorts med avsikten att dessa ska utgöra en träning i analys av enklare elektriska kretsar. För ämnet nödvändiga matematikkunskaper sammanfattas i appendix. I kapitel 1 behandlas generella samband för likström och växelström såsom Kirchhoffs lagar, spännings- och strömdelning och effektberäkningar. Kapitel 2 behandlar grundläggande mätteknik vid mätning av likspänning, likström och resistans och kapitlen 3- 5 kretsteori vid likström. Kapitlen 6 och 7 behandlar grundläggande begrepp för tidvariabla storheter i allmänhet och sinusformade storheter i synnerhet. I kapitel 8 introduceras dels de i växel-strömskretsar vanligaste ideala tvåpolerna, dels visardiagram. Tonvikten ligger på presentationen av den komplexa metoden, j"-metoden, i kapitel 9. Kapitel 10 behandlar några elkrafttekniskt intressanta områden som trefassystem samt aktiv, reaktiv och skenbar effekt. En något djupare fältteoretisk bakgrund till kretsteorin ges i kapitlen 11 - 12. I kapitel 11 behandlas elektriska fält och i kapitel 12 magnetiska fält. I dessa kapitel ges tekniska aspekter på begreppen kapacitans, induktion och induktans. Om författarna Lars Bergström och Lars Nordlund har båda lång erfarenhet av undervisning i ellära för blivande ingenjörer, som lektorer vid Chalmers tekniska högskola.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,40 MB

FILNAMN: Ellära : krets- och fältteori.pdf

ISBN: 9789147106196

UTGIVNINGSDATUM: 2012-07-31

Vill du läsa Ellära : krets- och fältteori pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lars Bergström,Lars Nordlund. Att läsa Ellära : krets- och fältteori online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Vill du sälja 'Ellära : krets- och fältteori ...

Ellära : krets- och fältteori av Lars Bergström , Lars Nordlund häftad, 2012, Svenska, ISBN 9789147106196. Denna lärobok i ellära fokuserar på kretsteori men ger även grundläggande fältteoretiska kunskaper. Innehållet är organiserat så att kretsteorin och ...

9789147106196 | Adlibris

Krets- och fältteori Lars bergström Lars nordLund Tredje upplagan 1 Kopieringsförbud Repro: Integra Software Services Tryck: Kina 2012

Dunkla mysterier
Punkserier
Ett halvt år, ett helt liv
Mördaren inom mig
Gilla
Håll mig hårt
Skandinavisk Katolsk Tidskrift 5(2016)
Lauri kunde inte berätta
Nya lovtal
Beskyddarna : en Roland Hassel-thriller
Kära Barbro
Resan
Speranza : en samtida berättelse
Innan natt blir dag