Värdegrund i äldreomsorg PDF

Skopia.it Värdegrund i äldreomsorg Image
BESKRIVNING
Med den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen har personal i äldreomsorgen ett tydligt uppdrag att stödja varje person att leva som han eller hon vill. För att värdegrunden inte bara ska bli tomma ord är det viktigt att all personal är insatta i vad värdegrunden innebär i praktiken och hur den ska tillämpas. Det här är en bok för dig som arbetar i äldreomsorgen, inom hemtjänsten eller i någon form av boende för äldre. I ditt arbete möter du äldre personer som behöver omsorg. Du kan till exempel vara anställd som äldreassistent, vårdbiträde eller undersköterska. I boken finns frågor och situationer från vardagen som det är viktigt att du reflekterar över och diskuterar med dina medarbetare. Boken vänder sig även till dig som är chef eller har ansvar för fortbildning. Den kan användas i det fortlöpande förbättringsarbetet och ger vägledning i att tillämpa värdegrunden i äldreomsorgen. Boken är därför även relevant för studenter inom vårdutbildningar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,94 MB

FILNAMN: Värdegrund i äldreomsorg.pdf

ISBN: 9789187345067

UTGIVNINGSDATUM: 2014-09-10

Vill du läsa Värdegrund i äldreomsorg pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Öie Umb Carlsson,Barbro Wadensten. Att läsa Värdegrund i äldreomsorg online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Äldreomsorg - linkoping.se

Äldreomsorgens nationella värdegrund - vad innebär den för dig? Vill du veta mer? Socialtjänstlagen styr äldreomsorgens verksamheter. Här ingår sedan 1 januari 2011 en nationell värdegrund för äldreomsorgen (5 kap. 4 § SoL). Den säger att arbe-tet inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre perso-

Värdigt liv i äldreomsorgen - Regeringen.se

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN I GÖTEBORGS STAD . Beslutade i kommunfullmäktige 2006-02-23 . Version 7 Reviderad 2013-03-01 . Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

VIP-rummet
Redovisningsavdelning Marviken
Tjänstemannens död
Bygg en pengamaskin : Google AdWords för alla
Landsort - Skanör : din guide till Ost- och Sydkustens öar, gäst- och naturhamnar, Göta kanal, Vättern och Bornholm
Jakten
Det är aldrig kört! 1
Familjen
Bevara den värdefulla naturen. Del I, Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige
Konstruktiv religionskritik
Ull
Sol
Den nya stadens bibliotek