Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen PDF

Skopia.it Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen Image
BESKRIVNING
Föreställningen om Sveriges plats i världen. Om tankekonstruktioner där norr är centrum och hur denna syn på världen genomsyrat, på ett ickerationellt sätt, den moderna vetenskapen. En kritik till eurocentrering som öppnar för debatt. Katarina Schough diskuterar tankefigurens geografiska logik, vad begreppen norr och söder står för och hur denna begreppsapparat påverkat vår syn på världen, oss själva och på vetenskap. Vetenskap, som ju skapas av människan och därför inte alla gånger går att separera från politik, ideologi, saga och fantasi.Katarina Schough är verksam som geograf och kulturgeograf vid universiteten i Karlstad och Stockholm.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,81 MB

FILNAMN: Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen.pdf

ISBN: 9789173311854

UTGIVNINGSDATUM: 2008-08-21

Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen-boken skrevs 2008-08-21 av författaren Katarina Schough. Du kan läsa Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Katarina Schough.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Hyperboré föreställningen om Sveriges plats i världen ...

Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här.

Vi som bor här (Hösten 2017) | Riksteatern

Sverige Geografisk beskrivning under medverkan av flera författare I-V, I. Stockholms stad, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län II. Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län III. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands lä

Yoga-Sutra
Studier i arbetsrätt tillägnadeTore Sigeman
Att falla fritt
Hur man gör succé på dårhus
Bullerdämpning av externt industribuller från livsmedelsindustri och hamnar
Skärvor av en brusten värld
Medveten mot alla odds : hjärnforskningens svåraste problem
Fristäder, gästfrihet och yttrandefrihet
Misstaget
En kvinna med klös: (har en man i koppel)