Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:5 PDF

Skopia.it Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:5 Image
BESKRIVNING
Förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet. Arbetsgruppen har under uppdragets gång samrått och haft dialog med berörda departement och med ett stort antal myndigheter och organisationer samt besökt ett antal landsting och träffat rehabiliteringskoordinatorer och andra företrädare för landstingen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,71 MB

FILNAMN: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:5.pdf

ISBN: 9789138247679

UTGIVNINGSDATUM: 2018-03-07

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:5-boken skrevs 2018-03-07 av författaren Socialdepartementet. Du kan läsa Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Ds 2018:5-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Socialdepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Senaste remissvaren - Svenska Psykiatriska Föreningen

2018-05-18 DNR Forte 2018-01289 DNR S2018/01188/SF Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Postadress Box 894, 101 37 Stockholm Besöksadress Östra Järnvägsgatan 27 Tel 08-775 40 70 E-post [email protected] Org.nr 202100-5240 www.forte.se 1 (2) Remissvar: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5)

PDF Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och ...

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5) (Socialdepartementets dnr S2018/01188/SF) Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. Sammanfattning . Försäkringskassan tillstyrker att det införs en lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården.

Bortom tron : min uppväxt inom scientologin och min dramatiska flykt
Den utvalde: Ljusets rike 6
Ingemar Stenmark - mer än bara åk
10 Borgholm Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Vikingarnas egna ord
Varför mördar man sin dotter
Chefens härskarteknik : en bok om individuell lönesättning
Gå inte ensam ut i natten
Nu i ro slumra in
Midnatt råder, tyst det är i huset
Den gröna bubblan : hur goda intentioner blev till svindlande spekulation
Chords No. 1-17
Ett medium för visuell bildning : Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum