Argumentationens retorik : handbok PDF

Skopia.it Argumentationens retorik : handbok Image
BESKRIVNING
Argumenterar gör vi av många olika anledningar: för att påverka andra med våra åsikter, för att lösa konflikter genom att göra upp fredligt eller för att ta ställning i frågor där vi är osäkra. Men argumentationens mångsidighet märks också i situationer då vi behöver vrida och vända på problem, söka kunskap genom att urskilja meningsfulla sammanhang eller handla klokt genom att väga för och mot olika alternativ. På så vis genomsyras våra liv av yttre och inre argumentationsprocesser - i hem, skola, arbetsliv och offentlighet. Här presenterar Lennart Hellspong en sammanhängande syn på argumentation som en retorisk aktivitet, som vädjar inte enbart till vårt förnuft utan också till vår känsla och vilja. Genom tydliga exempel och förklaringar ges läsaren en fördjupad förståelse av vad det innebär att argumentera i samspel med andra. Bland mycket annat beskriver författaren argumentationsprocessens stadier, diskuterar hur åsiktskonflikter kan uppstå på olika nivåer och visar hur man avslöjar brister och svaga argument. Argumentationens retorik riktar sig främst till studenter som deltar i kurser i argumentation och retorik på universitetsnivå, men kan också användas vid självstudier av var och en som vill utveckla och skärpa sin argumentationsförmåga. Boken kompletteras av den praktiskt inriktade Argumentationens retorik. Övningar och analyser av Lennart Hellspong och Åsa Brumark.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,52 MB

FILNAMN: Argumentationens retorik : handbok.pdf

ISBN: 9789144056739

UTGIVNINGSDATUM: 2013-04-22

Vill du läsa Argumentationens retorik : handbok pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lennart Hellspong. Att läsa Argumentationens retorik : handbok online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Konsten att tala : handbok i praktisk retorik - DIVA

Retorik för föreläsare. Konsten att inspirera sina lyssnare. Lund: Studentlitteratur, 2011 ... Argumentationens retorik. Handbok . Lund: Studentlitteratur, 2013. ISBN 978-91-44-05673-9. Antal sidor: Ca 170 (enligt anvisningar). Lindqvist, Janne. Klassisk retorik för vår tid . Lund ...

SwePub - Argumentationens retorik. Han...

Boken är tänkt för universitetskurser i argumentation och praktisk retorik liksom för studiecirklar och annan vuxenutbildning. I synnerhet övningarna kan även användas i gymnasieskolan. Till den här boken finns en handbok, Argumentationens retorik. Handbok av Lennart Hellspong.

Magisk eld
Preppa mat : allt du behöver veta om livsmedel i kristider
Konsten att styra en kulturinstitution : fjorton år med Nordiska museet
Djävulens horkona
Måne över hyreshus
Journalistik, reklam och information - Arbetsbok
Låt oss få se
Blågult fack och gränslöst kapital : vägval för svensk fackföreningsrörelse
Jord : funderingar kring grunden för vår tillvaro
Berättelsen om en stad
Undret i Seattle
Mysteriet Claes Malmberg
Ärligt talat