Fritid i senmoderna samhällen PDF

Skopia.it Fritid i senmoderna samhällen Image
BESKRIVNING
Den naturliga koppling som fanns mellan arbete och fritid i det industriella samhället är inte längre lika självklar. För många människor betyder fritid mer än vad arbete gör. Många människor arbetar inom fritidssektorn och fritid har fått en större ekonomisk betydelse i samhället. Det finns personer som försörjer sig på sitt fritidsintresse, men också de som ingen fritid har. För att öka förståelsen för detta fenomen är det angeläget att uppmärksamma fritid ur ett vetenskapligt perspektiv. Boken utgår från föreställningen att fritid inte ska ses som något enhetligt, utan snarare som olika företeelser som alla har inslag av frihet, fantasi, lekfullhet och gemenskap, och som försiggår inom ramen för samhällets strukturer. Fritid ska förstås som människors uttrycksformer och handlingar på bestämda platser och i sammanhang som har betydelse för deras identitet och val av livsprojekt. Fritid i senmoderna samhällen är relevant för alla med intresse av att öka sina kunskaper och sin förståelse för fritid som fenomen. Den är i första hand avsedd som kurslitteratur för studenter vid universitet och högskolor samt folkhögskolor. Boken vänder sig dessutom till yrkesverksamma som arbetar med fritidsfrågor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,18 MB

FILNAMN: Fritid i senmoderna samhällen.pdf

ISBN: 9789144078977

UTGIVNINGSDATUM: 2012-02-10

Fritid i senmoderna samhällen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulla Tebelius. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Fritid i senmoderna samhällen online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Det postmoderna samhället | Fröken Ninas psykologiklassrum

Vi tar upp det senmoderna samhället, barns och ungas vardag och identitetsarbete, fritid som tid, plats och meningsskapande och barndomsforskning. Barn och ungdomars olika uppväxtmiljöer, fritidsintressen, erfarenheter, samt olika socioekonomiska villkor är i fokus.

PDF Pendling, ett uttryck för det senmoderna samhället

Fritid i senmoderna samhällen editor Tebelius, Ulla and pages 37 - 54 publisher Studentlitteratur AB ISBN 978-91-44-07897-7 language Swedish LU publication? yes id 04b047d6-bede-422b-ab52-839dad99dec1 (old id 3635914) date added to LUP 2016-04-04 10:14:49 date last changed 2018-11-21 20:57:38

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län : 14, Ortnamnen i Sotenäs härad. 1. Bebyggelsenamn
Fantomen. Den inbundna årgången 1966. D. 1
Vita måsar
En man steg på tåget - Grosshandlare Erik Olof Sundin i Stavre
Relationsresan
Kollektivhuset Stacken
Ungdomsdikter
Hur man bantar bort fett utan hunger med LCHF metoden
Gryningsljuset
The Walking Dead volym 16. Ett nytt hopp
En religionsfri jul
Tro och liv : texter för reflektion och samtal
Tänk om allt du vet om utbildning är fel?
Innovativ ideologi : där rött är blått och blått är rött
Berättelsen om Kevinfallet : Familjens egna ord om den stora rättsskandalen
Världen där utanför : bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker