Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle PDF

Skopia.it Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle Image
BESKRIVNING
Historiskt har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för kunskap och samhälle. Pedagogiska modeller har ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte låter sig ledas av andra. I Pedagogik för förändring möter läsaren pedagoger och filosofer från antiken fram till i dag - kvinnor och män som alla varit radikala tänkare för sin tid och banat väg för dagens skola och utbildning. I sin kamp för att tänka kritiskt och annorlunda har de utmanat givna föreställningar om kunskap och samhälle. Denna andra upplaga av boken har utökats med flera nya tänkare, vilket gör den ännu mera aktuell för vår tids pedagogiska debatt. Boken utmärks av att den vetenskapliga texten vävs samman med skönlitterära beskrivningar. Biografiska händelser blandas med pedagogisk praktik. Du utmanas som läsare att tänka nytt - att medverka till en pedagogik för förändring! Pedagogik för förändring är lämplig som kurslitteratur inom lärarutbildning och högre utbildningar inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Boken är också lämplig som litteratur vid fortbildning av lärare, pedagoger och skolledare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,51 MB

FILNAMN: Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle.pdf

ISBN: 9789144113920

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-04

Vill du läsa Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Bosse Bergstedt,Anna Herbert. Att läsa Pedagogik för förändring : röster som utmanat kunskap och samhälle online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Pedagogik för förändring - Lund University

I Pedagogik för förändring möter läsaren pedagoger och filosofer från antiken fram till i dag - kvinnor och män som alla varit radikala tänkare för sin tid och banat väg för dagens skola och utbildning. I sin kamp för att tänka kritiskt och annorlunda har de utmanat givna föreställningar om kunskap och samhälle.

Kompetensutveckling skola 2017 by Studentlitteratur AB - Issuu

Bergstedt, Bosse och Herbert Hwang, Anna, (2017) Pedagogik för förändring - röster som utmanat kunskap och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 336 s, ISBN 9789144113920 Kroksmark Tomas (2007) Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 533 s. ISBN 91-44-01564-X. Totalt antal sidor: 869, plus egen vald litteratur ca. 400s. Delkurs 3

Statarna I
Lucky Luke 90 - Det förlovade landet
Freddys agentur
100 sånger från Gotland
Insikter
I afton dans : när en dansbiljett kostade 10 öre
Europa blues
Hudbibeln
Kontoret : hur du lyfter lön utan att lyfta ett finger
ICA Kurirens årskalender 2017
Fjärilen i rummet : Fjärilen i rummet
Döden skall du tåla