Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk : Betänkande från Tolkutredningen (U 2017:09) PDF

Skopia.it Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk : Betänkande från Tolkutredningen (U 2017:09) Image
BESKRIVNING
Utredningen föreslår en rad strategiska mål för samhällets försörjning med tolkar kan formuleras med siktet inställt på halvlång sikt, cirka fem år.Staten finansierar färre utbildningsvägar till tolk, men ökar den samlade kapaciteten. Volym och inriktning samordnas i förhållande till statens auktorisation av tolkar, med grundkrav på utbildning och praktik.Staten för register över auktoriserade och utbildade tolkar. Det utgör bas för framtida tolktjänster inom offentlig sektor.En ny tolklag införs, barntolkning förbjuds och ersätts med professionella tolkar. Regelverk, kvalitetssäkring och tillsyn utvecklas gentemot tolkar och förmedlingsorgan.Offentlig sektor planerar långsiktigt, samverkar, koordinerar och använder befintliga tolkresurser mer flexibelt och effektivt. En ökande andel av resurserna används för att finansiera kärnverksamheten i tolkningen, dvs. tolktjänster.Kvalitetssäkrade och registrerade tolkar erbjuds uppdrag i staten genom statens beställarsamordning. Myndighetskrav möts av kvalitet i levererade tjänster.Staten och offentlig sektor bygger vid behov upp egna tolkresurser eller avtalar om garanterade tjänster. Den offentliga kostnadsökningen hålls tillbaka men kvalitet och samhällsnytta ökar.Tolkyrket värderas och professionaliseras, vilket på sikt även leder till mer traditionella partsförhållanden, förbättrad arbetsmiljö, högre sysselsättningsgrad och stabilare situation på arbetsmarknaden för tolkar. Särskild utredare: Gunnar Holmgren

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,72 MB

FILNAMN: Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk : Betänkande från Tolkutredningen (U 2017:09).pdf

ISBN: 9789138248799

UTGIVNINGSDATUM: 2018-12-13

Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk : Betänkande från Tolkutredningen (U 2017:09)-boken skrevs 2018-12-13 av författaren none. Du kan läsa Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk : Betänkande från Tolkutredningen (U 2017:09)-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat ...

2015-05-27 3 (5) Avdragsrätt Tullverket noterar att med den föreslagna konstruktionen med rätt till avdrag under vissa förutsättningar, kommer det att bli en. I betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk, SOU 2018:83, redovisas förslag till hur kvaliteten på och.

Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat ...

Pris: 625 kr. Häftad, 2018. Finns i lager. Köp Att förstå och bli förstådd. SOU 2018:83. Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk : Betänkande från Tolkutredningen (U 2017:09)

Triumfbågen i Mogadishu
Fältarbeten. Från plats till site i nordamerikansk efterkrigspoesi och -konst
Hypnotisören - Black edition
Skandinavisk Katolsk Tidskrift : Nummer 8, 2017
Opium
Ickevåld! : handbok i fredlig samhällsförändring
MI Motiverande samtal i socialt arbete
Karin (e-bok + ljudbok): En novell ur Spelreglerna
Hannah Arendt : den sista intervjun och andra konversationer
Löwensköldska ringen
Åre Storlien 1:50.000
Trädens uppror
Kvinnornas dal
Mindfulness : ögonblickens under
Karta för förälskade och andra vilsna
Japanska bakverk
Regional indelning - tre nya län. SOU 2016:48. : Delbetänkande från Indelningskommittén
Erövraren