Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013 : om utsatthet, trygghet och förtroende PDF

Skopia.it Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013 : om utsatthet, trygghet och förtroende Image
BESKRIVNING
Rapporten belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper ärmest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i staden eller på landet? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen? Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I den här publikationen redovisas resultaten för denåttonde undersökningen, NTU 2013, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av nära 13 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågorom utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulärsamlade i NTU 2013 Teknisk rapport, som går attladda ner på Brå:s webbplats (2014:2)

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,83 MB

FILNAMN: Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013 : om utsatthet, trygghet och förtroende.pdf

ISBN: 9789187335204

UTGIVNINGSDATUM: 2014-01-21

Vill du läsa Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013 : om utsatthet, trygghet och förtroende pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå. Att läsa Nationella trygghetsundersökningen NTU 2013 : om utsatthet, trygghet och förtroende online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Trygghetsundersökning om förtroendet för polisen ...

De flesta känner sig trygga för egen del - men fler oroar sig för den ökande brottsligheten i samhälletPresenterar resultat av den sjätte NTU-undersökningen om utsatthet för brott, trygghet och förtroende m.m. för rättsväsendet med fördelning på nationell och regional nivå. Drygt 13 000 personer har svarat på frågorna.

PDF Ntu 2016 • Om Utsatthet, Otrygghet Och Förtroende

Trygghetsundersökning om förtroendet för polisen Förtroendet för rättsväsendet, otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott och brottsutsattas kontakter med rättsväsendet har besvarats av personer i åldrarna 16-84 år enligt ett nationellt slumpmässigt urval. 200 000 personer har kontaktats via telefon samt webbenkät.

Att föda ett barn
Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården : om betydelsen i rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM
Brev från och till visselblåsaren Mats Hagner Del 4 av 8
Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv
Skriet från vildmarken
Sigrids hemlighet
Kroppsscanning Mini. Thetautgåva
Tänk dig ett levande träd: En novell ur Många människor dör som du
Yoga & jogga : den optimala träningskombon
Eriksberg - Ett storvarv och dess fartyg
Meänmaa 2(2018)