Arbetslösa i rörelse : organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetarrörelsen i Sverige 1920-34 PDF

Skopia.it Arbetslösa i rörelse : organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetarrörelsen i Sverige 1920-34 Image
BESKRIVNING
Från senhösten 1920 bildade arbetslösa runt om i landet föreningar under namnet De arbetslösas förening. Organisationsbildandet pågick under större delen av mellankrigstiden. Genom blockader, demonstrationer och symboliska hungermarscher försökte denna rörelse av arbetslösa påverka arbetslöshetspolitiken. Föreningarna ägnade också en omfattande verksamhet åt att stödja medlemmarna, inte minst åt att hejda fattigdomen. Man anordnade även föreläsningar, kultur- och nöjesaktiviteter av skiftande slag för att motverka uppgivenhet. De arbetslösas organisationssträvanden och politiska kamp skapade spänningar inom den svenska arbetarrörelsen. Många gånger var det på kommunistiskt initiativ som arbetslöshetsföreningarna bildades, i Sverige liksom i övriga världen. Den kapitalistiska samhällsordningen stod inför en kollaps, menade man från Moskva, och arbetslösa skulle vara den drivande kraften i en revolutionär samhällsomdaning. Det kommunistiska inflytandet bland de arbetslösa tvingade LO och socialdemokraterna till ett nära samarbete. Boken diskuterar även hur man såg på orsakerna till tidens arbetslöshet. Maskinernas intåg på fabrikerna angavs ofta som en huvudförklaring. De arbetslösas egen historia under mellankrigstiden har hittills blivit föga dokumenterad. Denna bok belyser inte minst hur de arbetslösas organisationssträvanden och politiska kamp är en betydelsefull del av förhistorien till den svenska modellen. Den svenska arbetslöshetsrörelsen rymde kritik mot densamma och kom att bli ett viktigt forum för diskussioner. Ulf Andréasson är sedan 2008 teknisk vetenskaplig attaché i Kina och har tidigare arbetat som samhällspolitisk utredare på TCO. Arbetslösa i rörelse är hans avhandling vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,36 MB

FILNAMN: Arbetslösa i rörelse : organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetarrörelsen i Sverige 1920-34.pdf

ISBN: 9789178447480

UTGIVNINGSDATUM: 2008-05-01

Vill du läsa Arbetslösa i rörelse : organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetarrörelsen i Sverige 1920-34 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ulf Andréasson. Att läsa Arbetslösa i rörelse : organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetarrörelsen i Sverige 1920-34 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Arbetslösa i rörelse: organisationssträvanden och politisk ...

Det var i USA det började, och det var där krisen på 1930-talet slog hårdast. Men den spreds också till Europa och andra delar av världen. I Sverige. Journalisten Kerstin Lindén växte upp i Stockholm på 1920- och 1930-talet. Här berättar hon om de många arbetslösa på 30-talet, varav en var hennes bästa

De hemlösa katterna i Homs PDF Torrent

Från senhösten 1920 bildade arbetslösa runt om i landet föreningar under namnet De arbetslösas förening. Organisationsbildandet pågick under större delen av mellankrigstiden. Genom blockader, demonstrationer och symboliska hungermarscher försökte denna rörelse av arbetslösa påverka arbetslöshets...

Snick
Försvinna
Alkohol : en fråga för oss i vården
Skrift och Tradition : katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk
En utvecklad vattenförvaltning. SOU 2019:66. Volym 1 och 2 : Betänkande från Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)
Dödsporr. Etik estetik våld
Den unge Dag Hammarskjölds inre värld : inblickar i en människas tillblivel
Påfågelns skugga: en iransk verklighet
Världen sedan 1989
De odödligas hunger
Stjärnklara nätter ; Siciliens ros
Som daggen stilla kysst
Grattis!
Kolonisterna på hjortronmyrarna
Som daggen stilla kysst
Den oerfarna bruden
Nuckan
Karaokekapitalism : Management För Människan (svensk utgåva)
Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion