Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-38 (del 1-3) PDF

Skopia.it Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-38 (del 1-3) Image
BESKRIVNING
Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna för Lexino. Ett uttalat syfte har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det med hjälp av enkel men tydlig rubriksättning ska vara lätt att finna fram till den fråga man önskar läsa mer om. I relation till mer traditionella lagkommentarer har en ambition varit att inte tynga texterna med information om en bestämmelses historia i andra fall än då detta krävs för att man ska förstå det nuvarande rättsläget. Lagkommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress. I den meningen är det inte fel att säga att Lexinokommentaren primärt är utformad med tanke på behoven i det praktiska rättslivet. Lexinos kommentarer ska, kort sagt, vara en pålitlig och lättanvänd källa för den som vill veta hur gällande straffrätt ser ut. Kommentarerna ska ge raka besked där sådana finns att ge, upplysa om osäkerhet när sådan finns och därtill bidra med analys och till förståelse. Bokens författare är Petter Asp, Sandra Friberg, Frida Göranson, Sven Johannisson, Mattias Larsson, Eric Leijonram, Göran Nilsson, Mari-Ann Roos, Karin Sandahl, Magnus Ulväng, Lars Wallinder, Josef Zila och Jack Ågren.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,52 MB

FILNAMN: Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-38 (del 1-3).pdf

ISBN: 9789176106709

UTGIVNINGSDATUM: 2018-03-20

Vill du läsa Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-38 (del 1-3) pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1-38 (del 1-3) online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

BROTTSBALK (1962:700) | Norstedts Juridik

9 § Om en gärning som avses i 21 kap. eller i detta kapitel förövas mot en stat som är förbunden med riket, mot en sådan stats krigsmakt eller mot någon som tillhör denna, skall vad som föreskrivs om sådana gärningar mot riket, dess försvarsmakt eller krigsmän tillämpas. Lag (1986:645).

Brottsbalken : En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot ...

- En analys av 9 kapitlet 1 § Brottsbalken Fraud ... En del av de gärningar som uppfyller kraven för bedrägeri ska exklusivt ... 8 Holmqvist m.fl. Brottsbalken En kommentar, kap. 9 s. 2 och SOU 1940:20, s. 69. 9 Se SOU 2013:85, s. 58. 8

Spårbyten : Bo Dockereds vägval
Kaptenens täckmantel
Herbert Tingstens sista dagar : berättelsen om ett liv
Välsignelser i mitt liv
Haren springer
Glimtar från ett långt liv
Till min pappa - en fyll-i-bok
Julaftonsmordet - en komplicerad gåta
De tystade rösterna
Tronstriden: maktkampen i Industrivärden
Kärlekens offer