FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa PDF

Skopia.it FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa Image
BESKRIVNING
Hösten 2018 tog Barnombudsmannen fram en skrift som innehåller den nya översättningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­kon ven tionen), de två tilläggsprotokoll till konventionen som Sverige har ratificerat samt Sveriges strategi för att stärka barnets rättigheter. Den här skriften är ett komplement som innehåller två av de allmänna kommen terar som har tagits fram xav FN:s kommitté för barnets rättig­heter (FN:s barnrättskommitté).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,57 MB

FILNAMN: FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa.pdf

ISBN: 9789187448980

UTGIVNINGSDATUM: 2020-01-14

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 Barnets rätt att bli hörd, Nr 14 Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som är barnets bästa online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

FN:s barnrättskommitté allmänna kommentarer : Nr 12 ...

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14 Sextioandra sessionen 29 maj 2013 Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 [email protected]

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter ...

Sverige har flera gånger fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att barn diskrimineras och inte garanteras samma rättigheter. ... Här finns en klar motsättning och det lär bli en svår uppgift att få ihop dessa skilda synsätt. ... Utredningens slutsatser vad gäller barnets rätt till utbildning, får diskriminerande effekter.

Seniorföraren
Ännu ett liv
Äldres hälsa o livskvalitet Paket 25ex+digital lärarlic12 m
Selma Lagerlöf I
Currywurst i Berlin
Lucy
Face to Face
När vi var bäst. Björn Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg om en svensk guldålder
Är du full? Nej jag har haft stroke
Att bemästra skadliga energier - En introduktion
Se om ditt hus : inspiration, underhåll, reparationer