Våra domstolar : organisation och verksamhet m.m. PDF

Skopia.it Våra domstolar : organisation och verksamhet m.m. Image
BESKRIVNING
Domstolsväsendet är mitt inne i en reformering med flera utmaningar. De organisatoriska förändringarna och nyheterna i lagstiftningen är många. Överföringen av ärenden från domstolar till förvaltningsmyndigheter har fortsatt och målsättningen för domstolarnas verksamhet är effektivitet, hög kvalitet och skyndsam handläggning. Detta ställer krav både på domstolsjurister och på åklagare, advokater, nämndemän, handläggare hos Polisen, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Tullverket, Patent- och registreringsverket och alla andra myndigheter där handläggare behöver ha aktuella uppgifter om domstolarna och deras behörighet m.m.Våra domstolar fungerar som en uppslagsbok som underlättar för den som snabbt vill hitta aktuella uppgifter. Boken beskriver alla våra domstolar: de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, de särskilda domstolarna hos dessa båda kategorier, specialdomstolarna och viktiga nämnder med domstolsliknande uppgifter samt även EU-domstolen (domstolen, tribunalen och personaldomstolen) och Europadomstolen. Boken informerar om adresser, organisation, uppgifter, behörighet, domförhet, mål och beslut, överklagande, prövningstillstånd och mycket annat.Våra domstolar kan även fungera som en grundläggande lärobok om domstolsväsendet i olika juridiska utbildningar. Många processrättsliga begrepp m.m. beskrivs med praktisk anknytning, bland annat domarjäv,fora, instansordningen, domkrets, domsaga, jurisdiktion, rättsföljd, överklagande, prövningstillstånd, särskilda rättsmedel, förtursförklaring och rättsprövning. Skiljeförfarandet och den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister finns också med. Allmänna rättsprinciper, som fått ett ökande inflytande i svensk rätt, behandlas utförligt och även allmänna handlingar, som fått en vidgad innebörd i IT-samhället, jämte grundläggande regler om offentlighet och sekretess.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,60 MB

FILNAMN: Våra domstolar : organisation och verksamhet m.m..pdf

ISBN: 9789139016359

UTGIVNINGSDATUM: 2012-04-10

Vill du läsa Våra domstolar : organisation och verksamhet m.m. pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Stefan Melin. Att läsa Våra domstolar : organisation och verksamhet m.m. online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya ...

Även skapande arbete och möjlighet att genom de estetiska ämnena få uppleva olika uttryck för kunskaper ska enligt läroplanen vara inslag i skolans verksamhet. Mellan åren 2015 och 2018 utreddes och genomfördes en rad förändringar i förskoleklass.

Socialförvaltningen — Vara kommun

Våra domstolar : organisation och verksamhet m.m. - Häftad. Finns i lager, 668 kr. Information från förlaget . Våra ... - och registreringsverket och alla andra myndigheter där handläggare behöver ha aktuella uppgifter om domstolarna och deras behörighet m.m. Våra domstolar fungerar som en uppslagsbok som underlättar för den som ...

Ljusets stad : hur det moderna Paris skapades
Vara i bön utan att be om något
Lillan och Tunnan : 20 kärleksfulla kattberättelser
Helmetoden Stretching Plansch med alla övningarna
Herrarna och djuren
Jag heter inte Miriam
Stjärndrapa
Katthemsäventyret
Som ett träd
Digitala arbetssätt i klassrummet : att våga ta språnget
Fågelskrämman - skymningsnoveller
Kognitionsvetenskap : en introduktion