Vägbyggnad PDF

Skopia.it Vägbyggnad Image
BESKRIVNING
Vägbyggnad avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Läs mer Boken följer kronologiskt en vägs liv från val av åtgärd till förvaltning och underhåll och tar upp aspekter som planering och projektering av vägar, vägkroppens uppbyggnad, dimensionering av vägkonstruktioner och materialegenskaper hos bundna och obundna material. Boken vänder sig till studenter på högskolenivå och i synnerhet blivande ingenjörer inom väg- och vattenbyggnad, men kan också användas av yrkesutövande ingenjörer som referens. Om författarna Författarna Sven Agardh och Ebrahim Parhamifar är lektorer vid Lunds tekniska högskola och har lång erfarenhet av forskning och utbildning inom vägbyggnad.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,30 MB

FILNAMN: Vägbyggnad.pdf

ISBN: 9789147093465

UTGIVNINGSDATUM: 2014-01-23

Vägbyggnad-boken skrevs 2014-01-23 av författaren Sven Agardh,Ebrahim Parhamifar. Du kan läsa Vägbyggnad-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Sven Agardh,Ebrahim Parhamifar.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Grävmaskiner - YouTube

betecknas VR vid vägbyggnad) ett sammanvägt funktionellt begrepp för att ange mål för biltrafikens framkomlighet i hög- och lågtrafik. Vald referenshastighet ska överensstämma med för länken eller dellänken planerad hastighetsgräns. Se Trafikverkets VGU, publikation 2012:179, Krav för vägar och gators utformning

Ämne - Skolverket

Vägbyggnad avser att ge grundläggande kunskap om vägar på landsbygd och inom tätort, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, och om sambanden mellan de olika faserna i vägbyggnadsprocessen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Läs mer Boken följer kronologiskt en vägs ...

Från Mörker till Ljus
När det säger klick ; Bröllop och begär
I huvet på en gubbe : diktsamling
Stjärnhimmel
Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor
Tankens utåtvändhet : Georg Henrik von Wright som intellektuell
Svek
Jubileumsskrift : connemaraprofiler under 50 år
Tankar om kriminallitteratur
Sommaren i Rom - En kvinnas intima bekännelser 2
Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken med tillägg samt Psalmer i 2000-talet. Band 4