Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10 PDF

Skopia.it Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10 Image
BESKRIVNING
I Ds:n behandlas frågan om hur spridning av bilder från rättegångar kan förhindras. Det föreslås att spridning av sådana bilder kriminaliseras. Ett förbud mot spridning införs i anslutning till det befintliga fotograferingsförbudet i rättegångsbalken. Förbudet avgränsas till att avse bilder på enskilda personer. Spridning genom publicering av bilder i grundlagsskyddade medier kommer inte att omfattas av förbudet. Jämfört med vid fotograferingsförbudets tillkomst på 1940-talet är det i dag möjligt för i stort sett vem som helst att fotografera i rättssalen och sprida bilder, exempelvis med hjälp av mobiltelefoner och annan digital utrustning. Generellt sett blir det också allt vanligare att fotografera och dela bilder i sociala medier. Spridning av bilder från rättegångar kan få negativa konsekvenser både för enskilda och det allmänna. Enskilda har ett berättigat intresse av att kunna medverka i rättegångar utan att bilder på dem sprids bland allmänheten. Se länk längre ned till propositionen som presenterats utifrån Ds:ns förslag!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,81 MB

FILNAMN: Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10.pdf

ISBN: 9789138249413

UTGIVNINGSDATUM: 2019-06-10

Vill du läsa Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Justitiedepartementet. Att läsa Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10 online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar ...

att frågan om spridning av bilder från rättegångar skulle behandlas för sig. Inom Justitiedepartementet har det utarbetats en departementsprome-moria, Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10), med förslag om att kriminalisera spridning av bilder från rättegångar. En

Kammarrättens remissvar - Sveriges Domstolar

Kammarrätten har svarat på remissen för departementpromemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegånger (Ds 2019:10) Bifogade filer: Remissvar_Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar Senast ändrad: 2019-09-12

Samverkan - välfärdsstatens nya arbetsform
Holländarn
Med Gud på vår sida
Trägen vinner
Mänskliga rättigheter : en introduktion
Biocentrism : medvetande som nyckeln till vår förståelse av universum
Den dummaste jävla idé jag någonsin hört
Drömmen om en häst
Lejde mördare per annons
Körsbärslandet
Kriget dödar flest - på BB