Vetenskap, demokrati och medborgarskap - Paket PDF

Skopia.it Vetenskap, demokrati och medborgarskap - Paket Image
BESKRIVNING
I det moderna samhället värderas vetenskap och demokrati högt. Men de ses ofta som varandras motsatser, vilka måste hållas separerade. Vetenskapen bör inte demokratiseras och demokratin inte förvetenskapligas. Men det är bara halva sanningen. Vetenskap och demokrati har viktiga gemensamma rötter, brottas med likartade problem, och är ofta tätt sammanvävda. Vetenskaplig kunskap ska lösa samhällsproblem av allehanda slag och blir samtidigt alltmer kommersialiserad genom ett tätt samspel med näringslivet. Vi behöver därför fråga oss hur kunskap produceras, vilka som inkluderas eller utesluts och vilka frågor eller kunskapsformer som dominerar respektive marginaliseras. Kort sagt: vad har god kunskap (vetenskap) med god styrning (demokrati) att göra? Frågan om vetenskapens demokratisering är en viktig tematik inom forskningsfältet vetenskaps- och teknikstudier (Science and Technology Studies - STS). Vetenskap och demokrati redogör för grundläggande frågor och begrepp inom detta fält och belyser hur vetenskapen är sammanvävd med politik. Dagens kunskapssamhälle präglas av en dubbelhet. Mer specialiserad kunskap skapar skillnader mellan experter och icke-experter. Den ökade specialiseringen har uppmärksammats som ett demokratiproblem, med risk för expertstyre och teknokrati. Samtidigt är allt fler medborgare högutbildade och dagens digitaliserade samhälle gör det lättare för fler att delta i både kunskapsproduktion och spridning av kunskap. Boken Vetenskapligt medborgarskap bygger på pågående forskning och illustrerar med hjälp av empiriska fall vilken roll medborgare får i relation till expertkunskaper som ofta är vetenskapligt grundade. Medborgare kan förväntas vara passiva, de kan vara föremål för utbildningsinsatser, bjudas in som medaktörer i kunskapsproduktion, eller bidra med alternativa kunskaper och relevanta kritiska röster.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,52 MB

FILNAMN: Vetenskap, demokrati och medborgarskap - Paket.pdf

ISBN: 9789144135267

UTGIVNINGSDATUM: 2019-05-07

Vetenskap, demokrati och medborgarskap - Paket är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Linda Soneryd,Göran Sundqvist. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Vetenskap, demokrati och medborgarskap - Paket online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Mångfaldens dilemman - medborgarskap och ...

Vetenskap för vetgiriga. A- ... (om)formar dessa aktörer våra föreställningar om demokrati, medborgarskap och individens rättigheter?" Läs mer om Marta Reuters forskning . Adrienne Sörbom Foto: Ann Linders. Adrienne Sörbom ... Boken bygger på samtal med tre generationer män och kvinnor om deras syn på samhälle, politik och demokrati.

Utbildning, demokrati, medborgarskap, 2 uppl - Böcker ...

Programmet innehåller kurser som fokuserar på begrepp som stat, medborgarskap och demokrati i en allt mer komplex värld. Du kommer att få en teoretisk och historisk förståelse för den komplexa utvecklingen genom att studera begrepp så som demokrati, stat, nation, medborgarskapet och den politiska kulturen.

Människosyn och etik
Frivillighetens ansikten : civilsamhällets problematiska framryckning i Norge och Sverige
Tagghudingar - svalgsträngsdjur. Echinodermata - hemichordata
Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
Förbundet. D. 2, Svart Hål
Natten innan de hängde Ruth Ellis : En motmemoar
Mötet med barnet : fysioterapi för barn med svår funktionsnedsättning ur ett familjeperspektiv
Kommunikativt ledarskap
Missfall : med rätt att sörja
Vandra i fjällen : allt du behöver veta för att komma igång med fjällvandring
Spår 7
Stig Alyhr : målaren som älskade öar
Internet för Turism & Event: Hur man kan använda internets nya möjligheter i sin marknadsföring
Sossepolisen