Läsningar av Intet PDF

Skopia.it Läsningar av Intet Image
BESKRIVNING
I alla tider har litteraturen i vissa ögonblick ställts inför det radikalt osägbara, upplevelser av personlig kris, anförvanters och älskandes död, ofattbar ondska eller tvivel på att livet har någon mening. Att det är osägbart har inte hindrat författare att uttrycka det, som tystnad, stumhet , förtvivlan eller bävan. I den moderna litteraturen har det utvecklats en tradition av "poetisk nihilism" som härrör ur ett utbrett tvivel på den kristna gudens existens och livets mening. En rad diktare har använt ordet "Intet" för att uttrycka sin skräck inför livets grundlöshet, men också för att närma sig en ny religion i mystikens tecken. Här finns en pendelrörelse, där ytterligheterna påverkar varandra: lika litet som nihilismen återfinns i ren form, lika sällan framträder mystiken opåverkad av tvivel och förlorad idealitet. I en stort upplagd studie följer Anders Olsson denna tradition via en serie läsningar av enskilda diktare. Boken börjar med att teckna såväl nihilismens rötter i romantiken som mystikens renässans och det nyväckta intresset för Mäster Eckhart ägnas stor uppmärksamhet. Den filosofiska nihilismen hos Kierkegaard, Schopenhauer och Nietzsche berörs, och därefter följer kapitel om Baudelaire, Mallarmé, Rilke, Wallace Stevens samt negationens diktare inom den svenskspråkiga litteraturen: Södergran, Diktonius, Ekelöf, Mirjam Tuominen, Vennberg och Birgitta Trotzig. Boken avslutas med en betraktelse över den samtida poesin utifrån exemplet Paul Celan. Anders Olsson är både litteraturvetare och lyriker, och det märks verkligen i Läsningar av INTET. Det är en lärd och levande studie som man läser lika mycket för att lära sig mer om ett stort antal mycket betydande författare som för att komma nära en existentiell problematik som vi aldrig blir färdiga med. Anders Olssons mest kända litteraturvetenskapliga arbeten är Ekelöfs nej och Att skriva dagen, den första stora studien av Gunnar Björlings verk.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,77 MB

FILNAMN: Läsningar av Intet.pdf

ISBN: 9789100164980

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-03

Läsningar av Intet-boken skrevs 2017-10-03 av författaren Anders Olsson. Du kan läsa Läsningar av Intet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Anders Olsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Läsningar av INTET - Digibok

Utifrån läsningar av bland andra Aristoteles, Xenofanes, Schleiermacher, Gadamer och Nietzsche, presenterar Sá Cavalcante Schuback en tolkningslära där främlingskap inför det egna och öppenhet inför det främmande skapar ett mellanrum där mening kan uppstå - och visar därmed att hermeneutiken ännu har mycket att bidra med i den samtida humanvetenskapliga forskningen och debatten.

Läsningar Av Intet

Sven Anders Sigfrid Olsson, född 19 juni 1949 i Huddinge, [1] är en svensk författare, professor i litteraturvetenskap (vid Stockholms universitet), kritiker, samt förutvarande medredaktör för tidskriften Kris.. Olsson invaldes i Svenska Akademien 22 februari 2008 och tog sitt inträde 20 december samma år på stol nr 4.Den 13 april 2018 utsågs han till tillfällig ständig sekreterare ...

Det är nog dags nu : novell
Hollywood inifrån
Kirurgens nya kläder ; Som en saga
Skogspraktikan - varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk
Postkuppen i Lyngby
En helt annan sång : livstycken för vuxna kvinnor
Skam. Säsong 2: Noora
Skärvor ur det förflutna
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser
Refuserad
Sista paret ut
Patient : den sanna berättelsen om en ovanlig sjukdom
Brotten som skakade Sverige
Efter balen
Mannens Tao: Vägen till lycka, potens och livskraft! En bok om mannens sexualitet och maskulina essens
HeatoN : Livet på spel
Meditationer från Ailas värld : 12 kanaliserade meditationer från min stark