Fullständiga rättigheter - Ett försvar för de första 21 artiklarna i FN:s d PDF

Skopia.it Fullständiga rättigheter - Ett försvar för de första 21 artiklarna i FN:s d Image
BESKRIVNING
Vår tids mest berömda rättighetstext är FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Med stöd av den har rättsaktivister och medborgarrättsrörelser under efterkrigstiden kunnat pressa sina regeringar till demokratisering och liberalisering. Deklarationens 21 första artiklar försvarar klassiska rättigheter i den västerländska, liberala traditionen, rättigheter som alla människor har gentemot makthavar. Tanken på allas rätt till frihet från kränkning och tvång har ett brett stöd. Men i resten av deklarationen tar FN ställning för olika välfärdsrättigheter, som rätten till arbete och bidrag, som andra människor skall tvingas producera. Johan Norberg förklarar varför sådana rättigheter inte är ett komplement till de 21 första frihetsrättigheterna, utan direkt strider mot dem. Rättighet till ekonomisk och social välfärd har en paradoxal och ickeabsolut form som bidrar till att hela tanken om rättigheter förlorar i status. Traditionellt betraktas rättigheter som ovillkorliga.Men i dagens debatt har rättigheter allt mer kommit att betraktas endast som önskemål, eller som målsättningar. Man definierar vilka rättigheter olika grupper har och gör därefter en avvägning mellan vilka man kan uppfylla och vilka som får stå tillbaka. Det är bara genom att sluta tala om välfärdsanspråk i termer av rättigheter som vi kan återupprätta idén om oförytterliga mänskliga rättigheter. Läs hela boken online (PDF-format)

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,75 MB

FILNAMN: Fullständiga rättigheter - Ett försvar för de första 21 artiklarna i FN:s d.pdf

ISBN: 9789175664194

UTGIVNINGSDATUM: 1999-01-01

Fullständiga rättigheter - Ett försvar för de första 21 artiklarna i FN:s d är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Johan Norberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Fullständiga rättigheter - Ett försvar för de första 21 artiklarna i FN:s d online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Johan Norberg - LitteraturMagazinet

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna finns bilagd i bokens sista kapitel. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrus­tats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 2

Norberg johan - fullständiga rättigheter - ett försvar för ...

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. Artikel 27 1. Var och en har rätt att fritt delta i samhäl ­ lets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som ...

Världen enligt Snusmumriken
Två sånger i juletid
Död eller levande
Hallonlandet : trädgårdens odling under 200 år
Antonios liv
Poetiska törnbuskar i mängd : brev 1929-1949
Vår fotboll
Ordning och säkerhet i domstol ¿ En handbok
Ett litet steg i taget
Historiens hemvist I-III (i gördel)
Folksagor från Sörmland
När livet går i spillror : om sorg och livskriser
De bortvalda
Sånger utan gränser 1
Järnvägsminnen 11 : loktjänsten från min horisont
Projekt Nätverk Handel Malmös modell för kompetensutveckling av deltidsarbetslösa inom handeln : slutrapport från den externa utvärderingen
Barn och trauma