Terror online : cyberhot och informationskrigsföring PDF

Skopia.it Terror online : cyberhot och informationskrigsföring Image
BESKRIVNING
Cyberhot och informationskrigföringUtvecklingen mot det moderna informationssamhället med datorer, Internet och trådlöskommunikation ökar sårbarheten för informationskrigföring såsom cyberattacker. I en vidbemärkelse är information och informations- och kommunikationssystemen några av deviktigaste strategiska resurserna för ett land vilket medför att de också måste skyddasmed olika medel och metoder.Författarna diskuterar grundprinciperna för informationskrigföring med ursprung i denkinesiske militärstrategen Sun Tzus teorier daterade från 500-talet f.Kr. till dagens Internetbaseradeoperationer. Därefter påvisas olika slag av antagonistiska hotbilder somcyberterrorism, hackersaktiviteter och kriminalitet på nätet. Vilka medel och metodersom antagonisterna förfogar över, hur de organiserar sig samt vilka mål som kan varaintressanta att attackera beskrivs. Avslutningsvis redovisas hur myndigheter, företag ochenskilda personer ska kunna skapa strategier för att skydda och säkra vitala informationssystemoch information.Boken vänder sig till en intresserad allmänhet såväl som till företag, universitet ochhögskolor. Innehållet kan användas i utbildning inom informationsteknik och informationssäkerhet,i statskunskap respektive säkerhetspolitik. Den ger praktiska råd för hurgenomföra informationssäkerhetsarbete.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,46 MB

FILNAMN: Terror online : cyberhot och informationskrigsföring.pdf

ISBN: 9789163318429

UTGIVNINGSDATUM: 2008-01-01

Vill du läsa Terror online : cyberhot och informationskrigsföring pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Roland Heickerö,Dan Larsson. Att läsa Terror online : cyberhot och informationskrigsföring online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Klockan 21.37 PDF Torrent

Vilket i och för sig kanske speglar den grupp som ofta åker dit för den här typen av brott. Två grupper döljer sig bakom myndigheter och till vilken grad och vilka typer av brott dessa begår är inte lätt att svara på. D. Goldberg och L. Larsson, Svenska hackare: en berättelse från nätets skuggsida, Nordstets, 2011.

Vietaskuppen : eller vissla inte på norrskenet av Dan ...

Bra val. Den här boken skrevs av författaren Adam Blade. Att läsa Terra - skogens fasa online är nu så enkelt! UTGIVNINGSDATUM: 2015-01-12: DIMENSIONERA: 2,88 MB: ISBN: 9789150220575: SPRÅK: Svenska: LADDA NER LÄSA ONLINE. Hitta telefonnummer och adresser till företag och privatpersoner. Sök ... cyberhot och informationskrigsföring. 5 ...

Love or alive : en saga som gick åt helvete
Relationshandboken: En enkel guide till tillfredsstaellande relationer
Högskoleprovsboken : den stora boken till ELF på högskoleprovet
Förord till Giftas, andra delen.
Lidandet och evigheten
Smultron och svek
Artemis Fowl 3 - Evighetskoden
Frostens rike
Ett stulet liv
Från vaggan till deadline
Ett historiskt tillfälle
En välbevarad hemlighet
Hotad
Döden på larvfötter
Carl Larsson - vänner & ovänner
Skyddslingarna
Johanna på Klarudden