Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv PDF

Skopia.it Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv Image
BESKRIVNING
Skolan ska ge alla elever möjligheter till kunskapsutveckling. För elever med svenska som andraspråk är klassrumsinteraktionen särskilt betydelsefull för att utveckla de språkliga kompetenser som krävs för att lyckas i skolan. Just för de elever som inte har tillgång till andra register av svenska än vardagsspråk utanför skolan måste klassrumsinteraktionen erbjuda tillräckliga möjligheter för språkutveckling. Detta gör klassrumsinteraktionens innehåll till en demokratisk fråga. Läs mer Skolan ska ge alla elever möjligheter till kunskapsutveckling. Klassrumsinteraktionen måste därför innehålla tillfällen för alla elever att möta och själva använda det språk de förväntas utveckla. För elever med svenska som andraspråk är klassrumsinteraktionen särskilt betydelsefull för att utveckla de språkliga kompetenser som krävs för att lyckas i skolan. Just för de elever som inte har tillgång till andra register av svenska än vardagsspråk utanför skolan måste klassrumsinteraktionen erbjuda tillräckliga möjligheter för språkutveckling. Detta gör klassrumsinteraktionens innehåll till en demokratisk fråga. I boken behandlar författarna tre perspektiv av klassrumsinteraktion: som språk, som social samvaro och som pedagogik. Även om de tre perspektiven är nära sammanknutna uppmärksammas varje aspekt i varsin del av boken. Huvuddelen av den forskning och de mångtaliga exempel som presenteras i boken bygger på etnografiskt inriktad forskning, det vill säga forskning där materialet skapats genom deltagande i olika verksamheter och nära de personer som studeras. I konkreta exempel och modeller ges såväl analys av klassrumsinteraktion som handfasta förslag på hur lärare kan arbeta i klassrummet för en tydligare språkutveckling hos eleverna. Här presenteras undervisning för alla åldrar, från förskola till SFI.Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv vänder sig i första hand till lärarstudenter, lärare, skolledare och andra personer med intresse för lärande i klassrum där flerspråkiga personer deltar. Om författarna Åsa Wedin är fil.dr i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Jenny Rosén är lektor i svenska som andraspråk och postdoktor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,91 MB

FILNAMN: Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv.pdf

ISBN: 9789147112081

UTGIVNINGSDATUM: 2015-12-10

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv-boken skrevs 2015-12-10 av författaren Åsa Wedin,Jenny Rosén. Du kan läsa Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Åsa Wedin,Jenny Rosén.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF E-BOK Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett ...

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv vänder sig i första hand till lärarstudenter, lärare, skolledare och andra personer med intresse för lärande i klassrum där flerspråkiga personer deltar. Om författarna Åsa

Kursplan, Flerspråkighet i förskoleklassen och ...

Buy Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv by Wedin, Åsa, Rosén, Jenny (ISBN: 9789147112081) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Till försvar för det öppna samhället
Den moderna ensamheten
Brott och straff
Samlaren
Rödtopp
Filma bättre - Handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och konstnärer m DVD
Himmelsöga
Sommar vid Sommen
Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19. : Betänkande från Barnrättighetsutredningen
Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling
Helheten : bli en del av den heliga samverkan som läker vår värld
Ranish Tweed
Interiörmålning om vintern
Historiska undersökningar - Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
Ringaren i Notre dame
Södra Möre. D. 3, Torsås, Gullabo : Söderåkra, Bergkvara, Emmaboda, Kalmar, Karlskrona, Ronneby