Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring PDF

Skopia.it Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring Image
BESKRIVNING
Anniqa Lagergren undersöker vad som sker när barn komponerar musik tillsammans i grupp. Aktiviteter kring komposition är iscensatta och analyserade i en kulturskola och en grundskola. Fokus i studien är det lärande som skapas i dessa aktiviteter samt de skilda villkor som de båda skolformerna utgör.Denna doktorsavhandling har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet. Studien är en doktorsavhandling i estetiska uttrycksformer (musik) med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,31 MB

FILNAMN: Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring.pdf

ISBN: 9789197999311

UTGIVNINGSDATUM: 2012-09-07

Vill du läsa Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anniqa Lagergren. Att läsa Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Djuna Barnes - Wikipedia

barns utveckling och lärande, dokumentation, bedömning, utvecklingssamtalets funktion och utvärdering att belysas. 2.1 Förskolans syn på barns lärande och utveckling i förändring Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) betonar att förskolan länge har intresserat sig för att följa barns utveckling.

Barns musikkomponerande i tradition och förändring ...

PDF | On Jul 19, 2012, Anniqa Lagergren and others published Barns musikkomponerande i tradition och förändring | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Hemlig längtan
Hanhalskolonin : Ansgarius Börjesson och Göteborgskoloristerna
Om maskiner kunde tänka
Paulus : förvanskaren
Innekatten : hur du och din katt kan trivas tillsammans i ert gemensamma hem
Tre försvarstal mot dem som förkastar de heliga bilderna
Blake och Mortimer: Doktor Voronovs komplott
Herde : identitet och spirualitet för pastoralt ledarskap
Sommarsex 1: Bussen
SamSpråk 2 : övningsbok
Sjöstycken : målade av befäl i Kungl. flottan åren 1750-2000 : ett 250-årigt kulturarv
Allt vad marken gömmer
Att utforska framtiden : valda perspektiv
TV-seriespelet (PDF)
Wittingmetoden och metodfriheten
Godnattsagor för barn som dricker