Leda med tillit PDF

Skopia.it Leda med tillit Image
BESKRIVNING
Det är dags att öka tilliten och ge mer utrymme för professionen. Det är dags för en bättre dialog och mer samverkan kring uppdragen i välfärden. Att leda med tillit - hur gör vi det? Behovet av samhällsvetare med kunskap om samhällets organisationer och processer, om människorna och systemen, har aldrig varit så stort som idag. Och ändå är det andra perspektiv och kunskaper som ligger till grund för styrning och beslut. I verksamheten handlar mycket om vad som är mätbart och det komplexa förenklas för att matas in i uppföljningssystem som bara rapporteras och lagras utan att bidra till verksamhetsutveckling. Bredden, analysen, erfarenheten och den djupare professionella kompetensen får inte plats. Vad är då tillit och vad betyder den i verksamheten? Går det att leda en organisation med mer tillit? Vad krävs det för struktur och dialog för att bygga tillit? I den här boken finns tio kapitel av forskare som är verksamma inom etik, organisation och ledarskap, historia, ekonomi, yrkeskunnande och praktisk kunskap, kvalitet, sociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning och samhällsplanering. De har bidragit med olika perspektiv på tillit som vi hoppas stimulerar till debatt och förändring.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,53 MB

FILNAMN: Leda med tillit.pdf

ISBN: 9789187003202

UTGIVNINGSDATUM: 2017-11-06

Leda med tillit-boken skrevs 2017-11-06 av författaren Peter Örn,Peter Örn. Du kan läsa Leda med tillit-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Peter Örn,Peter Örn.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Transparenta chefer skapar tillit i teamet | Chef

Styra och leda med tillit Forskning och praktik Louise Bringselius (red.) Forskningsantologi från Tillitsdelegationen Stockholm 2018 SOU 2018:38 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Distribuerat ledarskap - att leda med tillit - Nordiska ...

Med andra ord leder en tillitsfull relation med dina medarbetare till att du kan ägna dig mer åt målstyrning och mindre åt att ge detaljerade instruktioner. "En hög grad av tillit kan leda till ett mycket mindre behov av regelstyrning och att behöva upprätta kontrakt för allting.

I vänliga rebellers sällskap: kristet ickevåld som konfrontation och ömhet
Tårtor med Linus
Den blå lyktgubben
uTalk Engelska (Indien)
Omodernt
Sista färden - del 1
Stånd och genus i stormaktstidens Sverige
Nya SIT testblanketter (25 st.)
7 Psykiatrer berättar
Smaklig måltid! Muffins & andra små kakor
Jag