Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar PDF

Skopia.it Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar Image
BESKRIVNING
Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapitel genomgått den hittills mest omfattande revideringen av såväl text som bild. Läs mer Utifrån en humanistisk grundsyn och ett sjuksköterskeperspektiv beskriver boken utförligt och lättförståeligt de vardagliga sjukdomar och sjukdomstillstånd som förkommer inom områdena kirurgi, ortopedi och urologi. Främst handlar det om hur sjukdomar uppstår, diagnostiseras och behandlas i dagens svenska sjukvård. I denna upplaga har även ett flertal lärosätens lektorer, lärare och forskare inom omvårdnadsvetenskap bidragit med viktiga synpunkter. De teoretiska avsnitten varvas med autentiska fallbeskrivningar, där läsaren själv får möjlighet att fundera över och ta ställning till den aktuella situationen. Flertalet fallbeskrivningar följs av kommentarer från författarna. Kirurgiboken vänder sig i första hand till sjuksköterskestudenter men kan med fördel också användas i utbildningen av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Den lämpar sig också väl som uppslagsverk på sjukvårdens mottagningar och vårdavdelningar. Om författarna Johannes Järhult är professor emeritus i kirurgi vid Linköpings universitet. Karsten Offenbartl är docent i kirurgi vid Lunds universitet och arbetar inom verksamhetsområde kirurgi, Region Jönköpings län. Manne Andersson är disputerad inom området akut kirurgi vid Linköpings universitet samt överläkare vid kärlkirurgiska länssektionen, kirurgkliniken, Region Jönköpings län.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,28 MB

FILNAMN: Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar.pdf

ISBN: 9789147127733

UTGIVNINGSDATUM: 2019-08-22

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Johannes Järhult,Karsten Offenbartl,Manne Andersson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Kirurgiboken vård av patienter med kirurgiska, urologiska ...

ISBN: 9789177411505 (lite kaffespill på sidan av boken påverkar inte bokens innehåll, köptes ny i höstas) 250:- Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar. Lindwall, 2012 ISBN 9789144060606 350:- Omvårdnadsorienterad kommunikation: Relationsetik, samarbete och konfliktlösning.

PDF Hur uppfattar patienter på en ortopedavdelning sin ...

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar ... Boken beskriver invärtes sjukdomar som all personal inom hälso- och sjukvården måste ha goda kunskaper om, bland annat hjärtinfarkt, stroke, diabetes och högt blodtryck.

Berättelsen om Signe : När man skjuter arbetare ; I skuggan av oron ; Från Signe till Alberte - kärleksfullt och förtvivlat
Tidens guld : essayer om kanon, liv, poesi
Fattigfällan
Självförsvar : använd kraften, använd öppningen - 12 situationer
Imamens dotter : min flykt till frihet
Längs linje 17 : Björkhagen, Hammarbyhöjden, Kärrtorp
Innovationshandboken - 10 steg från uppfinning till marknad
Jag var tvungen att gå E8
Det andra Kalla kriget
Om nyemission
Drömmen om innersta sjön