Psykiatrisk etik PDF

Skopia.it Psykiatrisk etik Image
BESKRIVNING
Psykiatrisk etik tar upp ett brett spektrum av etiska problem som personal inom psykiatrin kan ställas inför. Problemen har sällan några självklara svar och här presenteras heller inte några färdiga regler för hur man ska handla i en viss situation utan tanken är att boken ska fungera som utgångspunkt för reflektion och analys utifrån grundläggande etiska principer.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,86 MB

FILNAMN: Psykiatrisk etik.pdf

ISBN: 9789147053179

UTGIVNINGSDATUM: 2005-11-01

Psykiatrisk etik-boken skrevs 2005-11-01 av författaren Jan-Otto Ottosson. Du kan läsa Psykiatrisk etik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jan-Otto Ottosson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Svensk ...

Produktionsfakta UTGIVARE : Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm Tel 08-412 24 00 www.swenurse.se SAKKUNNIG I ETIK: Inger Torpenberg OMSLAG: Yayoi Kusama Dots Obsession 2015, Verk av: YAYOI KUSAMA IN INFINITY på LOUISIANA Museum of Modern art. Verk av Yayoi Kusama finns också på sidan 12 (med en kort biografi), 29, 32

PDF Sjuksköterskors erfarenheter av etiska dilemman inom ...

Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Det som sägs i denna lag om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region.

Samlarna och konstens miljonaffärer
Bikers skiter man i
Bokstavsspåret : dikter i urval 1964-2001
Vingklippt ängel
Våra glada visor klinga : skolradions sångstunder 1934-1969
Skånsk hästhistoria
Bokcirkeln vid världens ände
The Source : förstå din hjärna, förändra ditt liv
Skendöda
Montecore
Forskning, utredning och medling : frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige
Georg Stiernhielm - diktare, domare, duellant
Lättare Hundliv