Handlingsoffentlighet och sekretess PDF

Skopia.it Handlingsoffentlighet och sekretess Image
BESKRIVNING
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område. Denna trettonde upplaga har uppdaterats med ändringar i TF och OSL, en ny förvaltningslag samt i annan lagstiftning sedan förra upplagan. Tryckfrihetsförordningen har uppdaterats och redigerats om. Detta har lett till omfattande ändringar och följdändringar, som trädde i kraft 1 januari 2019. En allmän översyn av innehåll och språk har också skett. Boken är i första hand skriven för juridikstuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,30 MB

FILNAMN: Handlingsoffentlighet och sekretess.pdf

ISBN: 9789144126784

UTGIVNINGSDATUM: 2019-02-25

Handlingsoffentlighet och sekretess-boken skrevs 2019-02-25 av författaren Bengt Lundell,Håkan Strömberg. Du kan läsa Handlingsoffentlighet och sekretess-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Bengt Lundell,Håkan Strömberg.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Handlingsoffentlighet och sekretess - Juridiktillalla.se

Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Lagstiftningen som styr Sverige SIPUs olika webbkurser är perfekta för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor - snabbt, smidigt och enkelt.

Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

Offentlighet och sekretess. Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. ... (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.

Sy monster!
Måltidspedagogik : mat- och måltidskunskap i förskolan
Palmegåtan - mot en lösning!
Hans Blix ? 85 år och ska aldrig gå i pension igen
Kaninjägaren
Reidjz
Att förebygga identitetsstölder : om id-kort, pass och e-legitimationer samt om public key teknologi, biometri, DNA-profiler och anspråkslösa biografier
Frihetens skugga
Att ta ett liv : fallet Kaj Linna - Kalamarksmordet
Gå till biblioteket
Vårdpedagogik och handledning, Lärarhandledning
Det hände på Cooper?s Charm
Till rum blir tiden här: Lars-Åke Thessman
Död i skugga
Lögnaren